Wat kost één donorregistratie?

158793844

Wat kost vermeende solidariteit en zelfbeschikking, want wie niet kiest laat het over aan zijn nabestaanden.

Eindelijk kwam er inzicht in de kosten van werving voor de donnorregistratie, zij het gedeeltelijk.

Zo stond in de brief van de ministers aan de Tweede Kamer ….

Vraag 395:  Wat zijn de totale kosten geweest van de voorlichtingscampagnes tijdens het Masterplan Orgaandonatie?

Antwoord 395: Vanaf 2011 tot en met 2014 is in totaal € 5,8 miljoen besteed aan voorlichtingscampagnes rond orgaandonatie. Voor 2014 is nog uitgegaan van de geraamde bedragen, omdat de facturen nog niet volledig zijn ontvangen.

Volgens 2MH ontbreken er een hoop kosten. De “Nederland zegt Ja campagne” startte veel eerder en zo ook de opstartkosten, IT kosten, Hyves campagne, reclame films maken, Donorweek met BN’ers in 2010, .., . Maar laten we dit voor het gemak bij de berekening op een bierviltje buiten beschouwing laten. Daartegenover kunnen we de indirecte positieve effecten zoals ook benoemd in een jaar evaluatie 2013 (p98 en verder) helaas niet meewegen.

Dan is het aantal registraties van begin 2010 gestegen van 5.552.415 tot 5.814.287 per 31 oktober 2014, dat is een stijging van 261.872 extra registraties*. Stel je deelt de nu alleen bekende directe media kosten voor die jaren van € 5,8 miljoen  door dit aantal extra registraties, dan kom je op  minimaal € 22,15 per registratie. Wetende dat de oorspronkelijke kosten hoger liggen dan door het ministerie nu opgegeven.

* Wij gaan er dan vanuit dat alle registraties voortkomen uit de voorlichtingscampagnes, wat natuurlijk niet zo is. Gelukkig zijn er ook nog altijd mensen die zich uit vrije wil registreren en daarvoor geen campagne nodig heeft, mensen die 18 jaar worden en een brieven krijgen om een keuze te maken. Daar tegenover staat dat mensen ook uit het register gaan omdat ze gewoon overlijden op latere leeftijd.

Nu gaat het natuurlijk om het percentage registraties t.o.v. de hele bevolking. Dat percentage is in die periode gegroeid met ongeveer 1% naar 42% van alle mensen boven de 16 jaar. Volgens ons, 2MH, zou een ruime meerderheid zelf een keuze moeten registeren, wil het huidige systeem ooit acceptabel zijn. Laten we de drempel niet te hoog leggen en zeggen 55%. Dat hebben we nog 13% te gaan. En 1% extra kost alleen al aan directe media zo’n € 5.000.000 en dat dan maal 13 is =  € 65.000.000. Dat gesteld dat het even effectief blijkt. Wat ons overigens uitgesloten lijkt, vooral als je kijkt naar de resultaten van de laatste donorweek.

Kijken we niet naar het aantal registraties, maar naar het aantal donoren – waar het uiteindelijk om gaat – dan zijn de cijfers nog schrikbarender. We weten dat van ca. 1 op de 12.500 geregistreerden na overlijden zijn/haar organen geschikt zijn voor donatie.

Maak je de rekensom dan nog een keer:

261.872 extra geregistreerden – potentiele donoren –  in de periode 2010 – 2014 = 261.872/12.500 = 21 extra donoren. Kosten per donor zouden dan € 276.190 zijn.

Kortom, vinden we orgaandonatie als maatschappij belangrijk en zelfbeschikking een voorwaarde, dan moeten we echt naar een ander systeem.

Wat vinden jullie van deze berekening op een bierviltje?

Geplaatst in nieuws, orgaandonatie Getagd met , , , ,

Orgaandonatiecijfers blijven positief, maar goed is anders.

De belangrijkste orgaandonatiecijfers over de tien maanden van 2014 blijven positief en daar mogen veel mensen op de orgaandonatiewachtlijst blij mee zijn! Toch wil 2MH de cijfers wel enigszins relativeren.
cijfers afkomstig van Eurotransplant & NTS 

Positief:

– Aantal donoren stijgt met 9% (220)

– Het aantal transplantaties met postmortale-donororganen stijgt met 21% (649)

Het verschil wordt veroorzaakt door meer efficiency (meerde transplantaties van 1 donor*) wat waarschijnlijk het gevolg is van de ziekenhuis initiatieven en of ruimere criteria
* (2014 is dat 649/219 = 3,0 tegen 539/ 202 = 2,7 over de eerste tien maanden 2013.)

– Donatie bij leven blijft licht toenemen, 1% (441)

Neutraal:

– Wachtlijst daalt -10% naar 1086 mensen
Dit is een lichte stijging t.o.v. vorige maand (1062). Er is echter ook een inactieve wachtlijst die groter is. De wachtlijst kan volgens 2MH dan ook echt geen maatstaf zijn voor succes, de wachttijd op deze lijst is voor een wachtende minstens zo belangrijk.
De recente daling kan vele oorzaken hebben, de NTS berichte hier op 16 september eindelijk over. Dit bericht geeft echter alleen inzicht in de mensen die wachten op een nier. Na bestudering schreven wij dit blog: Onterecht te positief!

Teleurstellend: 

– Het aantal registraties in het donorregister

Mensen beslissen nog steeds niet zelf. Omdat deze beslissing meestal ontbreekt worden nabestaanden nu begeleid om de een keuze te maken. Dat hoort geen standaard procedure te zijn en daarnaast is het resultaat – de beslissing JA of NEE – erg afhankelijk van de juiste begeleiding door arts en verpleging en de emotionele staat van de nabestaanden op dat moment.

De laatste donorweek was volgens 2MH geweldig maar qua resultaten wederom ronduit teleurstellend. Ook blijken vele extra campagnes en benaderingen van jongeren die 18 jaar worden zeer beperkt.

Waakzaam omdat

het Masterplan Orgaandonatie bijna ten einde is.
Dit heeft op veel vlakken heel veel positieve aandacht opgeleverd en ook veel geld. Dit blijft onmisbaar op alle vlakken! Alle elementen dragen daaraan bij.

Dus hoe structureel is deze positieve stijging?
Twee maanden geleden was het nog beter. Het zijn voorlopige cijfers over de eerste tien maanden van 2014 en de laatste twee maanden van 2013 waren erg goed.
Het zegt dus helaas nog niet alles voor heel 2014.

Zal er na ruim 6 jaar Masterplan Orgaandonatie voldoende aandacht en geld beschikbaar blijven?
Is het wenselijk dat de meeste mensen niet zelf kiezen en deze moeilijke keuze – veelal onbewust – overlaten aan de nabestaanden?
Dat leidt tot meer onwenselijke situaties dan op het eerste oog zichtbaar is. Mede daarom pleitte o.a. de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care onlangs voor een wetswijziging.

Actieve Donorregistratie is, volgens 2MH het noodzakelijke fundament. Er zijn echter ook mensen die nog steeds tegen zijn. Welke argumenten zij gebruiken lees je in de lopende  TOP 10  discussie “LIVE

Positieve Orgaandonatie cijfers

Geplaatst in nieuws, orgaandonatie Getagd met , , ,

waarom Actieve Donor Registratie (nooit) ingevoerd moet worden:

Wij, 2MH, zijn groot voorstander van een actief donorregistratie (ADR) systeem, ook wel Ja-tenzij of OPT-out genoemd. Wat zeggen mensen die toch tegen zijn: …,…

nu LIVE!.

ADR_top_10_LIVE

Geplaatst in ActieveDonorRegistratie, nieuws, persbericht Getagd met , , ,

Donorweek werkt niet meer dus het ADR wetsvoorstel kan niet wachten.

2mh_nu-of-nooitweb

De Donorweek van 2014, de vijfde editie op rij, had na 6 dagen nog maar 16.000 registraties opgeleverd. Afgelopen weekend is dit ‘plots’ gestegen naar 27.433. Dat lijkt veel, maar is slechts 0,4% van de ruim 7 miljoen niet geregistreerde Nederlanders. Een druppel op een gloeiende plaat en nog minder dan voorgaande jaren. Het is dan ook te hopen dat het Actieve Donorregistratie wetsvoorstel ingediend door Pia Dijkstra van D66 zeer snel in de Tweede Kamer wordt besproken.

Afgelopen vrijdag presenteerde EenVandaag het onderzoek “Meerderheid voor nieuw donorsysteem”. Dus genoeg draagvlak voor verandering.

Van langer uitstel komt afstel. Nu de tientallen miljoenen euro’s extra van ruim 5 jaar masterplan orgaandonatie op zijn, betekent dat anders niet veel goeds voor mensen op de wachtlijst.

HELP nu mee: Tweet, Like, deel en mail dit bericht naar je vrienden maar zeer zeker ook naar jouw politieke partij. Hoe vaker het verzoek, des te belangrijker ze het vinden.

 

2mh_nu-of-nooitweb

 

 

Geplaatst in orgaandonatie, persbericht Getagd met , , , , ,

Donorweek 2014 nu al de beste ooit?

Donorweek 2014 nu al de beste ooit

Aandacht voor mensen op de wachtlijst orgaandonatie is goed. Dat de overheid mensen stimuleert om zelf bewust een keuze te maken of ze ooit orgaandonor willen zijn, ook. De vraag is echter of dat met donorweken, met 2014 nu al op voorhand de beste ooit, wel wordt bereikt.

Na elke donorweek verschenen er veel artikelen en succesverhalen.  Zo ook in 2010, 2011, 2012, 2013,  elke keer suggereren die berichten dat we als Nederland goed bezig zijn en dat we record na record breken. We zijn wereldkampioen.

Na heel veel jaren Masterplan Orgaandonatie zijn er eindelijk positieve cijfers zichtbaar, maar wat betreft het percentage Nederlanders dat zelf bewust een keuze maakt doen we het slecht. En is het er met 5 donorweken voor een zeer aardig budget en vele BN’ers niet beter op geworden.

Omdat het de overheid niet lukt om de registratiegraad te verbeteren verschuift het probleem naar de nabestaanden. Effectief laat de overheid in de praktijk nabestaanden orgaandonatie opknappen  (NRC opinie 26-sep-2014)

Dat heeft meer gevolgen dan we op het eerste oog zien. Nabestaanden worden extra belast met een onmogelijke keuze op een onmogelijk moment. Zij zeggen dan meestal nee. Zou dit de oorzaak zijn dat we het internationaal gezien echt slecht doen?

Ondertussen gaat de goed nieuwsshow van de donorweek weer een stap verder. Dit jaar benadrukt de campagne met trots dat het aantal Ja-registraties, van de mensen zich nieuw registreren de afgelopen jaren is toegenomen van 60 naar 70%. Deze  melding betekent helaas niet dat het aantal geregistreerden significant toeneemt en neigt naar het eenzijdig benadrukken van een positieve registratie.  Net als anderen is 2MH voorstander van een neutrale overheid: Nee is namelijk ook een keuze en daarmee goed. Er blijft onderbelicht dat nu zelf geen keuze maken betekent dat nabestaanden dit moeten doen. Als deze campagne benadrukt dat mensen die wel registeren dat doen omdat ze donor willen zijn, wat betekent dit dan voor mensen die niet registreren? Wat zullen nabestaanden op termijn dan denken? Bijna 60% van de Nederlanders laat het, veelal onbewust, nog steeds over aan de nabestaanden. Die zullen wellicht nog vaker denken dat hun naaste het dan wel niet wilde. Dit klopt echter niet met vele onderzoeken waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen best donor wil zijn.

Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt in plaats van deze af te schuiven op nabestaanden. De politiek dient te zorgen voor een zorgvuldig sluitend registratie systeem, zoals onlangs ook meer artsen verenigingen voor pleiten.

 

 

-

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , ,

Oude berichten