Donorweek werkt niet meer dus het ADR wetsvoorstel kan niet wachten.

2mh_nu-of-nooitweb

De Donorweek van 2014, de vijfde editie op rij, had na 6 dagen nog maar 16.000 registraties opgeleverd. Afgelopen weekend is dit ‘plots’ gestegen naar 27.433. Dat lijkt veel, maar is slechts 0,4% van de ruim 7 miljoen niet geregistreerde Nederlanders. Een druppel op een gloeiende plaat en nog minder dan voorgaande jaren. Het is dan ook te hopen dat het Actieve Donorregistratie wetsvoorstel ingediend door Pia Dijkstra van D66 zeer snel in de Tweede Kamer wordt besproken.

Afgelopen vrijdag presenteerde EenVandaag het onderzoek “Meerderheid voor nieuw donorsysteem”. Dus genoeg draagvlak voor verandering.

Van langer uitstel komt afstel. Nu de tientallen miljoenen euro’s extra van ruim 5 jaar masterplan orgaandonatie op zijn, betekent dat anders niet veel goeds voor mensen op de wachtlijst.

HELP nu mee: Tweet, Like, deel en mail dit bericht naar je vrienden maar zeer zeker ook naar jouw politieke partij. Hoe vaker het verzoek, des te belangrijker ze het vinden.

 

2mh_nu-of-nooitweb

 

 

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , , ,

Donorweek 2014 nu al de beste ooit?

Donorweek 2014 nu al de beste ooit

Aandacht voor mensen op de wachtlijst orgaandonatie is goed. Dat de overheid mensen stimuleert om zelf bewust een keuze te maken of ze ooit orgaandonor willen zijn, ook. De vraag is echter of dat met donorweken, met 2014 nu al op voorhand de beste ooit, wel wordt bereikt.

Na elke donorweek verschenen er veel artikelen en succesverhalen.  Zo ook in 2010, 2011, 2012, 2013,  elke keer suggereren die berichten dat we als Nederland goed bezig zijn en dat we record na record breken. We zijn wereldkampioen.

Na heel veel jaren Masterplan Orgaandonatie zijn er eindelijk positieve cijfers zichtbaar, maar wat betreft het percentage Nederlanders dat zelf bewust een keuze maakt doen we het slecht. En is het er met 5 donorweken voor een zeer aardig budget en vele BN’ers niet beter op geworden.

Omdat het de overheid niet lukt om de registratiegraad te verbeteren verschuift het probleem naar de nabestaanden. Effectief laat de overheid in de praktijk nabestaanden orgaandonatie opknappen  (NRC opinie 26-sep-2014)

Dat heeft meer gevolgen dan we op het eerste oog zien. Nabestaanden worden extra belast met een onmogelijke keuze op een onmogelijk moment. Zij zeggen dan meestal nee. Zou dit de oorzaak zijn dat we het internationaal gezien echt slecht doen?

Ondertussen gaat de goed nieuwsshow van de donorweek weer een stap verder. Dit jaar benadrukt de campagne met trots dat het aantal Ja-registraties, van de mensen zich nieuw registreren de afgelopen jaren is toegenomen van 60 naar 70%. Deze  melding betekent helaas niet dat het aantal geregistreerden significant toeneemt en neigt naar het eenzijdig benadrukken van een positieve registratie.  Net als anderen is 2MH voorstander van een neutrale overheid: Nee is namelijk ook een keuze en daarmee goed. Er blijft onderbelicht dat nu zelf geen keuze maken betekent dat nabestaanden dit moeten doen. Als deze campagne benadrukt dat mensen die wel registeren dat doen omdat ze donor willen zijn, wat betekent dit dan voor mensen die niet registreren? Wat zullen nabestaanden op termijn dan denken? Bijna 60% van de Nederlanders laat het, veelal onbewust, nog steeds over aan de nabestaanden. Die zullen wellicht nog vaker denken dat hun naaste het dan wel niet wilde. Dit klopt echter niet met vele onderzoeken waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen best donor wil zijn.

Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt in plaats van deze af te schuiven op nabestaanden. De politiek dient te zorgen voor een zorgvuldig sluitend registratie systeem, zoals onlangs ook meer artsen verenigingen voor pleiten.

 

 

-

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , ,

Positieve orgaandonatie cijfers! Waakzaamheid blijft.

De belangrijkste orgaandonatie cijfers over de eerste negen maanden van 2014 zijn bemoedigend en daar mogen veel mensen op de wachtlijst orgaandonatie blij mee zijn! Toch wil 2MH nadrukkelijk wel wijzen op de relativiteit.

cijfers afkomstig van de NTS 

Positief:

Aantal donoren stijgt duidelijk met 10% (201)

Het aantal transplantaties met postmortale-donororganen stijgt met 22% (594)

Het verschil wordt veroorzaakt door meer efficiency (meerde transplantaties van 1 donor*) wat waarschijnlijk het gevolg is van de ziekenhuis initiatieven.

* (2014 is dat 594/201 = 3,0 tegen 488/ 183 = 2,7 over de eerste negen maanden 2013.)

Donatie bij leven blijft licht toenemen, 4% (395). 

Neutraal:

Wachtlijst daalt -13% naar 1062 mensen. Er is echter ook een inactieve wachtlijst die groter is. Het kan volgens 2MH dan ook echt geen maatstaf zijn voor succes. De wachttijd zegt b.v. meer. De recente daling kan dus vele oorzaken hebben, waarover de NTS – op 16 september eindelijk berichte. Het geeft echter alleen inzicht in de mensen die wachten op een nier. Na bestudering daarvan schreven wij dit blog: Onterecht te positief!

Teleurstellend: 

Registraties in het donor register

Mensen beslissen nog steeds niet zelf. Nu worden nabestaanden begeleid om de juiste keuze te maken omdat deze beslissing meestal ontbreekt. Dat hoort niet de standaard te zijn en daarnaast is het resultaat erg afhankelijk van de juiste begeleiding door arts en verpleging.

Recent onderzocht 2MH of de campagnes succes hadden o.a. bij 18 jarigen die elk jaar van de minister een brief. Dat blijkt niet zo te zijn. Niernieuws heeft dat vervolgens onderzocht. Ook de laatste donorweek was geweldig maar het resultaat marginaal.

Waakzaam omdat:

Het Masterplan Orgaandonatie bijna te einde is. Dit heeft op veel vlakken heel veel positieve aandacht opgeleverd en zo dus ook veel geld. Dit blijft onmisbaar op alle vlakken!. Alle elementen dragen daaraan bij.

Dus hoe structureel is deze positieve stijging? Het zijn voorlopig nog cijfers over de eerste acht maanden van 2014 en de laatste drie maanden van 2013 waren erg goed, maar dat zegt niets voor de resterende maanden van 2014.

Zal er na ruim 6 jaar Masterplan Orgaandonatie voldoende aandacht en geld beschikbaar blijven? Is het wenselijk dat de meeste mensen niet zelf kiezen en veelal het onbewust overlaten aan de nabestaanden? Dat leidt tot meer onwenselijke situaties dan op het eerste oog zichtbaar is. Mede daarom pleitte o.a. de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care onlangs voor een wetswijziging.

Positieve Orgaandonatie cijfers

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , ,

Meer artsen verenigingen pleiten voor verandering!

2mh_goednieuws_web

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen heeft zojuist een helder pleidooi gepubliceerd. Hierin vragen zij aandacht voor de problemen met het huidige donorregistratie systeem. Zij pleiten voor een drastische oplossing om de registratiegraad in onder de Nederlandse bevolking te vergroten. Recent pleitte de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care  reeds actief voor wetswijziging orgaandonatie.

Beide verenigingen hebben geen directe behandel relatie met patiënten die wachten op een donororgaan maar luiden desalniettemin de noodklok en vragen in een voor artsenverenigingen ongewone stap de politiek om maatregelen te nemen. Waarom is de mening van deze specialisten van belang? Dit zijn juist de specialisten die dagelijks bezig met het begeleiden van nabestaanden van potentiële donoren. Zij zien in hun dagelijkse praktijk dat door grote onvolkomenheden in de huidige wetgeving juist de nabestaanden onnodig belast worden.

Het is algemeen bekend dat artsenverenigingen die mensen behandelen die wachten op een orgaan reeds voorstander zijn van een systeemwijziging zodat meer mensen zelf bewust een keuze maken. Een standpunt wat niet alleen vanuit medisch maar ook juridisch en moreel sterk te rechtvaardigen is zoals ook te lezen was in een recente opinie in NRC. Helaas is de praktijk nu nog dat mensen niet zelf beslissen en dat nabestaanden het op een onmogelijk moment moeten beslissen. Met alle gevolgen van dien.

Geplaatst in donorregistratie Getagd met , , ,

NRC Opinie – “Overheid laat nabestaanden orgaandonatie opknappen”

ADR_NRC_orgaandonatie

Het artikel zoals dat 26-09-2014 in NRC Opinie verscheen met daarin het betoog dan zelfbeschikking juist gebaat is bij een verlichte donorkeuze

NRC Opinie 26-09-2015

 

Over de auteurs:
Dr. W.F. Abdo, voorzitter commissie Donatie, Nederlandse Vereniging Intensive Care & tevens lid Coördinatiegroep Orgaandonatie
Dhr. Menno Loos, voorzitter van het burgerinitiatief ‘2 miljoen handtekeningen’ (2mh.nl)
Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.G. van der Hoeven, hoogleraar intensive care, Radboud umc Nijmegen
Prof. dr. G.A. den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek, UvA en tevens auteur van het onderzoeksrapport ‘Afscheid van de Vrijblijvendheid’ over de ethische kant van de verschillende beslissystemen

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , , ,

Oude berichten

Orgaandonatie tegeltjeswijsheid