Wie zijn wij

Er blijft een schrijnend tekort aan donororganen en st. 2MH deed daar wat aan. Onafhankelijk, kritisch, acties, lobby, … 

Onze oproep aan ons allen en de politiek 

De 2MH-club is als burgerinitiatief eind 2007 van start gegaan. Een zestal betrokken burgers wilde zo mensen op de wachtlijst voor een donororgaan, nu en in de toekomst, meer perspectief bieden.

Het tekort aan donororganen in Nederland is een schrijnend probleem, waar ondanks het masterplan orgaandonatie tot dusver geen structurele oplossing voor is gevonden. De donorproblematiek lijkt voor de burger, ondanks de BNN Donorshow en allerhande voorlichtingscampagnes, nog een ver-van-zijn-bed-show. Het resultaat is dat 60% van de Nederlanders niet zelf beslist. Dat is de reden dat wij aandacht geven aan orgaandonatie en destijds een burginitiatief (petitie) zijn gestart. Zodat burgers uiteindelijk worden aangezet tot registratie, gebaseerd op een weloverwogen keuze: wel of geen donor worden. Er zijn namelijk helaas nog veel mensen die het eind van de wachtlijst voor een donororgaan niet halen.

Wat heeft Stichting 2 Miljoen handtekeningen reeds bereikt > overzicht

Voorzitter
Menno Loos In het dagelijks ondernemend binnen o.a in IT en Telecom
Vice-Voorzitter
Rianne Miggels In het dagelijks leven Human Resource Adviseur.
Penningmeester
Juliette Bos In het dagelijks leven Sales en Marketing manager
Olga Majeau in het dagelijks leven tutor, beleid en inhoud.
Eric Groot voormalig voorzitter STNu, in het dagelijks leven IT ondernemer
Simone Balkenende voormalig voorzitter STNu, betrokken bij Harten Twee, manager opleidingen in de zorg
Lex de Jong in het dagelijks leven communicatie medewerker online media
Pieter van Rijn in het dagelijks leven consultant Strategie & Operations

______________________________________________________

Stichting 2 Miljoen Handtekeningen

Correspondentie alleen per mail: info@2MHclub.nl 

Fiscaal nummer is 8205.80.594

KvK-nummer 32149266

HELPEN?
Wilt u ons helpen dan is een kleine donatie zeer welkom. Alle betrokkenen bij de stichting doen dit geheel belangeloos en krijgen hooguit de directe onkosten vergoed.
Dat doen we al meer al bijna 10 jaar.

U kunt op verschillende wijze bijdragen.
Of via https://www.geef.nl/

https://www.geef.nl/

Of direct op ons rekeningnummer NL05ABNA0524809852 t.n.v. St. 2 Miljoen Handtekeningen te Hilversum


Beleidsdocument (ANBI)

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013