Groei bij orgaandonatie is weggevallen

Groei bij orgaandonatie is weggevallen

18 juli 2013 Cijfers orgaandonatie in perpectief 0

Orgaandonatie cijfers in perspectief 2005 – juli 2013

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie en de naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatie cijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie)

De noodzakelijke groei in postmortale orgaandonatie’s is weggevallen ondanks de landelijke uitvoering en uitrol van de beste ziekenhuisinitiatieven. Waar het eerste kwartaal nog sprake was van een groei van 24% van het aantal postmortale donoren is deze over het gehele halfjaar van 2013 nog maar 2%. Het aantal postmortale orgaandonaties (één donor kan meerdere organen doneren) nam zelfs af met 9%. De huidige, actieve wachtlijst blijft wel iets kleiner door de toename van leven donaties (nier en incidenteel een lever), al is de toename van de levende donaties kleiner dan de afname van het aantal postmortale donaties. De kortere actieve wachtlijst heeft dan ook waarschijnlijk een andere oorzaak.

Volgens 2MH zou de verbetering van de belangrijkste prestatie-indicatoren significant moeten zijn sinds de start van het masterplan in 2008. Hiervoor hebben vele mensen zich heel hard ingezet en is veel geld beschikbaar gesteld. In 2008 keek men terug op geheel 2007 en volgens 2MH is de winst nihil (aantal postmortale donoren per maand, aantal registraties in het donorregister ten opzichte van de bevolking en de actieve dan wel inactieve wachtlijst). Zodra de extra aandacht van het masterplan en de financiering daarvan stopt, is de kans te groot dat er een daling zien zoals in 2008.

Volgens ons is de oplossing simpel. Het masterplan orgaandonatie kende een vierde aanbeveling te weten Actieve Donor Registratie. Dit stelt mensen in staat zelf actief een keuze te maken en maakt de andere drie genomen maatregelen van het masterplan effectief.

Belangrijkste orgaandonatie cijfers in perspectief 2005 - juli 2013 door 2MH  w