Uitrol zonder resultaat?

Uitrol zonder resultaat?

22 december 2011 orgaantransplantatie 0

Minister Schippers heeft besloten tot landelijke uitrol van de donatie initiatieven van Groningen en Leiden. Dit laat zij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Zij verwijst daarbij naar onderzoeksrapporten, die echter concluderen dat landelijke uitrol geen significante bijdrage zal leveren aan de toename van het aantal orgaantransplanties en de afname van de wachtlijsten.

Voor de volledige inhoud verwijzen graag naar de stukken van de minister.

Als stichting onze kanttekeningen op de beslissing:

  • Als stichting juichen wij het toe dat de minister de donorproblematiek serieus neemt. Wel vinden wij het verbazend dat zij doorgaat op de ingeslagen weg, omdat dit voor een groot deel in tegenspraak is met de conclusies uit het veld en het onderzoeksrapport van KPMG-Plexus. Op de vraag: “Leveren de pilots een bijdrage aan de toename van het aantal orgaantransplantaties”, gecombineerd met de vraag of de pilots landelijk uitgerold dienen te worden, geeft dit onderzoek een negatief antwoord. KPMG-Plexus voegt overigens toe dat dat niet betekent dat de pilots stopgezet moeten worden.
  • Opvallend vinden wij dat de minister eerder dit jaar aangaf dat op basis van een wetenschappelijk opgezette enquête, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg in 2009, zij nog steeds concludeert dat ADR niet zou werken. Nu echter, na wetenschappelijke evaluatie van verschillende praktijkinitiatieven, trekt zij wèl haar eigen conclusie dat die initiatieven structureel bij zouden dragen aan oplossing van het donorprobleem. Zij lijkt de cijfers op de wachtlijsten daarbij uit het oog te zijn verloren.De conclusies van verrichte onderzoeken naar wel of geen systeemwijziging lijken nu naar eigen goeddunken of (politieke) belangen te worden geïnterpreteerd. Verder zien we duidelijk dat in landen waarin weliswaar een Geen-Bezwaarsysteem van kracht is, aanzienlijk meer donoren zijn. Het huidige systeem werkt niet en zal op zijn minst opnieuw geëvalueerd moeten worden aan de hand van harde cijfers.
  • Zeer teleurstellend is het dat ondanks de 5 miljoen voor de extra ziekenhuis initiatieven en de miljoenen voor de Nederland zegt Ja campagne het donorprobleem nog altijd even levensgroot blijft. Het aantal donaties is niet toegenomen, het aantal registraties in het donorregister blijft steken rond de 40% van alle Nederlanders. Verder zijn de wachtlijsten nog even lang, terwijl alle betrokkenen al vele jaren roepen dat dit probleem dringend moet worden aangepakt.

Wij zullen de minister daarom blijven vragen om heldere, meetbare doelstellingen op te nemen in haar donorbeleid. We hopen dan ook dat de Tweede Kamer de minister afrekenbare doelstellingen meegeeft : “ 116 moet levend redden” . Indien de resultaten wederom niet verbeteren, rest de minister niets anders dan het masterplan orgaandonatie uit 2008 serieus te nemen en actieve donorregistratie in te voeren.

Deze reactie is nu een onderdeel van ons Tweede Kamer Dossier en oproep “Voer alsnog direct heldere doelstellingen in voor alle betrokkenen en heroverweeg Actieve Donor Registratie!”