Persbericht 16 mei

Persbericht 16 mei

16 mei 2012 nieuws persbericht 0

Oproep burgerplatform aan Kamer tot heroverweging ADRsysteem

Nu in Den-Haag de ronde tafelgesprekken over orgaandonatie worden voorbereid (31 mei) en alle politieke partijen de verkiezingsprogramma’s schrijven, heeft burgerplatform de 2MHclub in een open brief aan de minister en de kamer opnieuw de urgentie van een wetswijziging naar een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) aangetoond. Het platform constateert dat het donorprobleem sinds het verschijnen van het Masterplan Orgaandonatie in 2008 verergerd is.

In het masterplan werd de ambitie geformuleerd om gedurende vijf jaar een groei van de postmortale transplantaties te realiseren van 25% tot 50%. Er zouden in die periode tenminste 800 postmortale transplantaties moeten plaatsvinden. In 2011 zijn 670 postmortale transplantaties gerealiseerd: nog steeds minder dan de 729 in 2007, het jaar dat als uitgangspunt diende voor het Masterplan. Destijds beschouwde men de cijfers uit 2007 als zorgwekkend.

Op 7 mei 2012 schreef de minister in antwoord op kamervragen dat de tot en met 2011 gerealiseerde groei 5,5% bedraagt. Dit is geredeneerd ten opzichte van de lage startpositie van 635 uit het kabinetsstandpunt. De 2MHclub vindt het te gemakkelijk dat de minister dit teleurstellende resultaat in haar laatste brief aan de kamer bagatelliseert door 2007 opeens een uitzonderlijk goed jaar te noemen. Want wordt 2007 als basisjaar genomen, dan is het aantal postmortale transplantaties met 8% gedaald.

Een lichtpuntje lijkt te zijn dat over het eerste kwartaal van 2012 het aantal gerealiseerde transplantaties met 13% is toegenomen. Maar deze periode is te kort om daaraan conclusies te verbinden. Het blijft vooralsnog onduidelijk of sprake is van een tendens of slechts een incidentele uitschieter.

In Nederland is slechts 42% van de volwassen Nederlandse bevolking geregistreerd in het donorregister. Van de 58% niet-geregistreerden zegt circa 70% als het erop aankomt ‘Nee’ tegen orgaandonatie. Dat weigeringspercentage is relatief hoog, zeker in relatie tot andere landen met hetzelfde donorsysteem (40% – 50%). Eerder onderzoek van TNS Nipo liet zien dat tweederde van de Nederlanders positief staat ten opzichte van orgaandonatie. In een recente vergelijking van acht landen valt op dat met name het hoge percentage  weigeringen door nabestaanden ervoor zorgt dat Nederland het laagste aantal postmortale donoren per miljoen inwoners kent.
De actieve wachtlijst voor orgaandonatie telt tussen de 1.300 tot 1.400 mensen. Zo’n 150 mensen (volwassenen en kinderen) overlijden op de wachtlijst voordat er een donororgaan beschikbaar komt. Bij ADR is elke burger na drie keer vragen in principe donor, behalve wanneer hij of zij hier expliciet bezwaar tegen heeft gemaakt of aangeeft dat nabestaanden mogen beslissen.

_________ EINDE PERSBERICHT __________

De brief, achtergrond, feiten en een grafische weergave van de cijfers (bron NTS) zijn te vinden via:

· http://2mhclub.nl/tweede_kamer_orgaandonatie/

· Voor meer informatie 2MHclub