116 moet levens reden

116 moet levens reden

14 december 2011 doelstelling 116 orgaandonatie orgaantransplantatie 0

Dit het uitgangspunt voor de nu lopende doelstellingen discussie.

Stichting 2 Miljoen Handtekeningen vroeg (op 13-okt-2011) de Tweede Kamer haar voornemen om minister Schippers heldere, meetbare donorbeleidsdoelstellingen af te spreken, nu hard te maken. Niet de emoties, maar de feiten dienen leidend te zijn in het debat. Tot op heden bleven evalueerbare doelstellingen achterwege. Na ruim drie jaar initiatieven, campagnes en positieve persberichten om de problematiek inzake orgaandonatie onder de aandacht te houden, overlijden er nog steeds 200 mensen per jaar die wachten op een donororgaan. De cijfers geven zelfs aan dat er sinds 2005 geen beweging is in het aantal transplantaties en donorregistraties ondanks miljoenen kostende campagnes en initiatieven in ziekenhuizen.

“116-doelstelling moet levens redden.”

1000 wachtenden, 1000 transplantaties en 60 procent registraties in het donorregister

 

Stichting 2 Miljoen Handtekeningen wil toe naar een “1-1-6-doelstelling” (als parodie op 112, in geval van nood): 1000 mensen die maximaal twee jaar wachten op een orgaan in plaats van de huidige 1200* gedurende meerdere jaren. Hiervoor zal het aantal postmortale transplantaties omhoog moeten naar 1000 per jaar in plaats van de huidige 640*. Dit is mogelijk als het aantal registraties in het donorregister naar tenminste 60% van de Nederlanders zal stijgen. Nu geeft slechts 40%** van de Nederlanders aan wat men wil. Omdat de keuze van een hersendode patiënt vaak niet bekend is, beslissen onwetende nabestaanden vaak negatief over orgaandonatie. Opmerkelijk is dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders wel wil doneren maar niet registreert, waardoor nabestaanden worden opgezadeld met een onmogelijke beslissing op een onmogelijk moment. Zolang een meerderheid van de Nederlanders niet zelf beslist en een keuze vastlegt, overlijden er onnodig te veel mensen.

*actuele cijfers zijn te vinden op de site van de Nederlandse transplantatie Stichting. Helaas zijn de historische gegevens alleen terug te vinden in de diverse jaarverslagen in pdf formaat. **op de site van het donorregister hebben bijna 5,6 miljoen Nederlanders zich geregistreerd. Ongeveer 7,5 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar helaas nog steeds niet.

 

Resultaten blijven te onbeduidend De overheid houdt zich sinds de oprichting van de commissie Terlouw (2008) actief met het donorprobleem bezig en volgens persberichten zijn de resultaten van overheidsinspanningen en ziekenhuisinitiatieven zeer positief. De cijfers wijzen echter anders uit. De overheid, gezondheidsfondsen, ziekenhuizen en BNN doen al jaren hun best om meer mensen geregistreerd te krijgen, meer donaties te laten plaatsvinden en de wachtlijsten te verkorten. Sinds 2005 is echter het aantal werkelijke transplantaties niet gestegen, het aantal registraties nog altijd rond de vijf en een half miljoen Nederlanders, en de wachtlijsten zijn niet afgenomen. De cijfers die het probleem zichtbaar maken zijn al jaren stabiel gebleven, ondanks dure campagnes.

app Het ministerie kondigde een app voor donorregistratie op de mobiele telefoon aan die een enorme bijdrage zou moeten leveren aan het donorprobleem. Stichting 2 Miljoen Handtekeningen is blij met het initiatief, maar betwijfelt het uiteindelijke resultaat van een app. De BNN Donorshow, de Hyves-actie en de huidige miljoenencampagne Nederland zegt Ja hebben nog geen fractie van het gewenste resultaat opgeleverd. In een algemeen overleg op 24 maart 2011 heeft de minister aangegeven met doelstellingen te komen en extra miljoenen te willen investeren die nu gereserveerd staan voor een systeemwijziging. Omdat de doelstellingen tot nog toe zijn uitbleven, roept Stichting 2 Miljoen Handtekeningen de Kamer op om de 1-1-6 doelstelling als objectieve maatstaf nog deze regeerperiode in te voeren. Wij hopen dat deze tesamen met de huidige maatregelen waartoe de minister besloten heeft, het donorprobleem ten goede zal komen.

__ einde brief aan de Tweede Kamer__

 

Deze brief is nu een onderdeel van ons Tweede Kamer Dossier en oproep “Voer alsnog direct heldere doelstellingen in voor alle betrokkenen en heroverweeg Actieve Donor Registratie!” Tevens is dit het uitgangspunt voor de nu lopende doelstellingen discussie.