NRC next.checkt

NRC next.checkt

11 juni 2012 ActieveDonorRegistratie 0

de beweringen van het CDA 

‘Niet meer donoren bij ander registratiesysteem’

Aanleiding:  Het CDA vindt het verstandig van minister Schippers dat ze geen systeem wil invoeren waarbij iemand automatisch als orgaandonor staat ingeschreven, tenzij diegene bezwaar maakt. „Dit systeem leidt niet automatisch tot meer donoren, zoals veel mensen denken”, schrijft het CDA op de partijwebsite. „Het blijkt dat landen met een ‘actief donorsysteem’ niet over veel meer donoren beschikken dan landen met een ander systeem.” Lezer Jogchum Pel, wiens vrouw wacht op een levertransplantatie, kan zich „niet voorstellen dat deze stelling waar is”. De redactie van next.checkt zoekt uit: levert een ‘actief donorsysteem’ meer donoren op?

Conclusie NRC next: grotendeels onwaar

lees het hele artikel op de website van NRC next

Reactie van 2MH:

Het is hoog tijd voor Actieve Donor Registratie (ADR). Zeker als je weet dat er ongeveer 1300 mensen jaren wachten op een orgaan en ongeveer 150 mensen per jaar de eindstreep niet halen. De niet direct transpantabele wachtlijst is overigens nog veel groter.

Onder het huidige beslissysteem (Wet op Orgaandonatie) maakt ondanks alle campagnes 60% van Nederlanders nog steeds geen keuze. Weinig mensen zijn zich er van bewust dat niks vastleggen niet betekent dat je geen donor bent maar dat dan je nabestaanden moet beslissen. En dat op een van de moeilijkste momenten in hun leven. Het resultaat is dat bijna 70% van nabestaanden ‘nee’ zegt tegen donatie. Het recht van iemand om te kiezen is veranderd in een plicht voor de nabestaande.

Bij ADR worden niet-geregistreerde ingezetenen herhaaldelijk per brief benaderd om hun keuze kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. Betrokkene wordt daarvan expliciet op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden herzien.

Uitgangspunt is dat iedereen zelf, bij leven en welzijn, een bewuste keuze maakt (Ja, ik ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon beslist). Nabestaanden weten in zo’n geval beter waar zij aan toe zijn en kennen de nadrukkelijke wens van de donor. Op die manier wordt meer recht gedaan aan de uitgangspunten ‘zelfbeschikking’ en ‘verantwoordelijkheid’.

2MH.nl is voor Actieve Donor Registratie!