Belangrijke stap voorwaarts bij VVD

Belangrijke stap voorwaarts bij VVD

26 augustus 2012 ActieveDonorRegistratie 0

Het VVD- congres heeft zaterdag 25 augustus 2012 haar verkiezingsprogramma op het punt van orgaandonatie aangescherpt. Voortaan wil de VVD bevorderen dat alle Nederlanders zelf een bewuste keuze maken om na overlijden al dan niet hun organen te doneren. Men kan deze keuze ook expliciet overlaten aan nabestaanden. Iemands eigen keuze moet te allen tijde worden gerespecteerd.

Dit is een duidelijke breuk met het bestaande VVD standpunt waarin een uitgesproken voorkeur voor het huidige vrijblijvende toestemmingssysteem naar voren komt. Het VVD partijcongres heeft op zaterdag 25 augustus opgeroepen tot deze standpuntwijziging, middels in totaal zes amendementen, waaronder een voorstel tot invoering van een geen-bezwaarsysteem. Tijdens het congres is één van die amendementen overgenomen, nadat de overige indieners zich daarbij hadden aangesloten.

Dankzij dit besluit verkeert de nieuwe VVD-fractie straks in een goede uitganspositie voor verdere concrete stappen om het aantal orgaandonoren te doen toenemen. Gezien de onaanvaardbaar lange wachttijden, waardoor te veel wachtenden vroegtijdig komen te overlijden, is daarvoor inmiddels hoog tijd.

De inspanningen van 2MH, tezamen met diverse patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen, hebben dit weekend weer hun vruchten afgeworpen.