2012 positief maar onvoldoende

2012 positief maar onvoldoende

17 januari 2013 ActieveDonorRegistratie 0

Voorlopige orgaandonatie jaarcijfers over geheel 2012 zijn positief maar geven onvoldoende grond om aan te nemen dat hier sprake is van een  structurele ontwikkeling. De cijfers zijn wederom hoopvol maar zijn niet of nauwelijks beter dan over 2007. Dat is het jaar waarna in de zomer van 2008 het Masterplan Orgaandonatie startte omdat alle betrokkenen vonden dat het beter moest en kon.

In oktober berichtte de NTS tijdens de donorweek dat sprake was van een sterkere groei van het aantal postmortale donoren (+25%) op basis van de eerste 9 maanden. Deze cijfers vroegen ook toen om het nodige perspectief (zie bericht). De groei van het aantal postmortale donoren over het gehele jaar is nu blijven steken op +14%. Dit onderstreept volgens 2MH dat voor een optimale structurele groei ook invoering van Actieve Donor Registratie noodzakelijk is. Om de reeds genomen maatregelen effectiever te maken.

Er wachten nog te veel mensen te lang op een donor en kunnen daardoor niet of onvoldoende deelnemen aan de maatschappij. Helaas overlijden jaarlijks 150 mensen omdat voor hen een orgaan te laat komt.

Belangrijkste Donor Cijfers in perpectief 2005 - 2012  door 2MH