Het is tijd voor Actieve Donorregistratie!

Als je leven afhangt van een donororgaan, mag je blij zijn in Nederland te wonen. Je kunt hier op de expertise en ervaring van je specialist vertrouwen. Maar helaas is het verre van zeker dat je ook op tijd getransplanteerd wordt: in Nederland bestaat nog altijd een schrijnend tekort aan donororganen.

Burgerplatform de 2MHclub doet opnieuw een oproep aan politiek om alsnog een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) in te voeren. Want:

  • De wachttijden blijven onverantwoord lang.
  • Teveel patiënten overlijden daardoor op de wachtlijst.
  • De ontwikkeling van het aantal gerealiseerde transplantaties is teleurstellend.
  • De registraties in het donorregister nemen nauwelijks toe.
  • De meeste mensen kiezen dus niet zelf.
  • Nabestaanden moeten dan beslissen.
  • Nabestaanden zeggen onnodig vaak needoor onbekendheid met de wens van de overledene.
  • De meeste mensen geven echter aan donor te willen zijn.
  • Het ADR is een hoognodige steun in de rug bij de donatievraag.
  • Wetswijziging naar het ADR vormt het fundamentwaarop de huidige maatregelen veel beter kunnen gedijen.

Bij ADR worden niet-geregistreerde ingezetenen herhaaldelijk per brief benaderd om hun keuze kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. Betrokkene wordt daarvan expliciet op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden herzien. Uitgangspunt is dat iedereen zèlf, bij leven en welzijn, een bewuste keuze maakt (Ja, ik ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon beslist). Nabestaanden weten in zo’n geval beter waar zij aan toe zijn. Op die manier wordt meer recht gedaan aan de uitgangspunten ‘zelfbeschikking’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘solidariteit’.

 

voor meer achtergrond en actualiteit

Getekend,

Menno Loos, voorzitter 2MHclub

Prof. dr. Jon van Rood, oprichter Eurotransplant

Prof. dr. Herold Metselaar, Erasmus MC

Patrick Lodiers, (oud) voorzitter BNN

Eddy van Heel, directeur Prescan en niergetransplanteerd

Arie Boomsma, presentator, auteur

Henkjan Smits,televisiepresentator, talentscout, producer

Claudia Huijzen, wachtend op een longtransplantatie

Bart Pijpers, niergetransplanteerde

Wendy van Mil, wachtend op een lever

Sabine Steenepoorte, wachtend op longen

Piet Legerstee, levergetransplanteerd

Nico Spitters, wachtend op een nier

Godfried Beumers, levergetransplanteerd

Janetta Heilhof, wachtend op een longtransplantatie

Zier van der Toorn, longgetransplanteerd

Willem Bavinck, hartgetransplanteerd

Femke Keurentjes, longgetransplanteerd en heel dankbaar

& Natuurlijk de 48.168 handtekeningen van de burger petitie (dec 2010). Zo zijn we destijds gestart. Je echte handtekening zetten is nu niet meer nodig.

Steun via social media natuurlijk wel! Bijvoorbeeld ons #ADRteam op Facebook of Twitter