GeenStijl: referendum #donorwet

Onafhankelijk, kritisch, acties, .... #donorwet

GeenStijl: referendum #donorwet

31 maart 2018 orgaandonatie 0

Een NEE registreren is sneller én veel goedkoper.

Iedereen moet zelf bepalen of hij of zij wel/geen donor wil zijn. Het registreren van JOUW keuze kost je slechts 2 minuten via donorregister.nl

Het aanvragen van een referendum –  zoals GeenStijl nu propageert omdat het in hun ogen zo’n belangrijk onderwerp is – duurt vele maanden en kost tientallen miljoenen gemeenschapsgeld. Met andere woorden, GeenStijl wil graag dat de regering veel geld en tijd steekt in een referendum, voorlichting en campagnes van voor- en tegenstanders. Dat geld kan nuttiger besteed worden door het geven van eerlijke en transparante voorlichting omtrent de nieuwe donorwet in aanloop naar 2020 wanneer deze in werking treedt. Goede voorlichting is en blijft noodzakelijk om iedereen in staat te stellen zijn/haar EIGEN weloverwogen keuze vast te kunnen leggen

Iedereen die zich enigszins (heeft) verdiept in de nieuwe donorwet zal zien dat het willen organiseren van een  referendum om een referendum het averechts effect zal hebben van wat GeenStijl voor ogen heeft.  In de huidige wet MOET- wanneer jij niet hebt gekozen-  jouw familie een beslissing nemen zonder dat ze weten wat jij had gewild. Artsen zijn verplicht de familie te begeleiden om dan de ‘juiste’ keuze te maken.

GeenStijl wil met een eventueel referendum deze situatie koste wat het kost in stand houden. Zij zien blijkbaar liever dat de 60% van de Nederlanders die nu geen keuze maakt hun nabestaanden opzadelt met een onmenselijke keuze op het moment dat net een van hun dierbaren is overleden.

Ondanks dat de nieuwe wet met een minimale meerderheid door de Tweede en Eerste kamer is aangenomen, is er onder de Nederlandse bevolking volgens vele peilingen in de afgelopen jaren een veel grotere meerderheid voorstander van de nieuwe wet. Zie ook peilingen EenVandaag.

Mocht het tot een referendum komen, dan zouden wij dat vanzelfsprekend doodzonde vinden. Niet voor de nieuwe wet, niet voor ons, niet voor Pia Dijkstra, maar voor al die wachtenden op de wachtlijst – nu en in de toekomst. Misschien ben jij dat zelf wel, immers de kans dat jij ooit zelf een orgaan nodig hebt, is vele malen groter dan dat jij ooit een orgaan kunt doneren

Een referendum zal de invoering van de donorwet voornamelijk vertragen, de kans dat de wet als gevolg van een referendum wordt ingetrokken achten wij nihil.

Kortom: wij zijn blij dat er weer massaal aandacht is voor orgaandonatie en de nieuwe donorwet. Maar laat een ieder die de moeite neemt om de aanvraag voor dit referendum te steunen ook even 2 minuten besteden om ZELF een keuze vast te leggen indien hij/zij dat nog niet heeft gedaan.