Het wordt tijd voor ADR!

Onafhankelijk, kritisch, acties, .... #donorwet

Als je leven afhangt van een donororgaan, mag je blij zijn in Nederland te wonen. Je kunt hier op de expertise en ervaring van je specialist vertrouwen. Maar helaas is het verre van zeker dat je ook op tijd getransplanteerd wordt: in Nederland bestaat nog altijd een schrijnend tekort aan donororganen.

  • Burgerplatform de 2MHclub doet opnieuw een oproep aan de Tweede Kamer om alsnog een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) in te voeren. Want:
  • De wachttijden blijven onverantwoord lang: teveel patiënten overlijden op de wachtlijst
  • De ontwikkeling van het aantal gerealiseerde transplantaties is ronduit teleurstellend
  • De registraties in het donorregister nemen nauwelijks toe
  • Nabestaanden zeggen onnodig vaak nee, door onbekendheid met de wens van de overledene
  • Het ADR is een hoognodige steun in de rug bij het stellen van de moeilijke donatievraag
  • Wetswijziging naar het ADR vormt het fundament waarop de huidige maatregelen veel beter kunnen gedijen
  • Door het maken van een bewuste keuze te stimuleren, doet het ADR meer recht aan zelfbeschikking.

Bij ADR worden niet-geregistreerde ingezetenen herhaaldelijk per brief benaderd om hun keuze kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. Betrokkene wordt daarvan expliciet op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden herzien. Uitgangspunt is dat iedereen zèlf, bij leven en welzijn, een bewuste keuze maakt (Ja, ik ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon beslist). Nabestaanden weten in zo’n geval beter waar zij aan toe zijn. Op die manier wordt meer recht gedaan aan de uitgangspunten ‘zelfbeschikking’ en ‘verantwoordelijkheid’.

Ga voor actualiteit en achtergrond verwijzen wij naar ons cijfer update en de  waarom het ADR (nooit) ingevoerd moet worden discussie.

Getekend,

Menno Loos, voorzitter 2MHclub

Prof. dr. Jon van Rood, oprichter Eurotransplant

Prof. dr. Herold Metselaar, Erasmus MC

Patrick Lodiers, oud-voorzitter BNN

Groningen (lex)

Eddy van Heel, directeur Prescan en niergetransplanteerd

Claudia Huijzen, wachtend op een longtransplantatie

Bart Pijpers, niergetransplanteerde

Wendy van Mil, Wachtend op een lever

Sabine Steenepoorte, wachtend op Longen

Piet Legerstee, levergetransplanteerd

Nico Spitters, Wachtend op een nier

Godfried Beumers, levergetransplanteerd

Janetta Heilhof, wachtend op een longtransplantatie

Zier van der Toorn, longgetransplanteerd

Willem Bavinck, hartgetransplanteerd

Plus 48.000 handtekeningen van de burger petitie (dec 2010). Waarmee we als burgerinitiatief destijds zijn begonnen. Een handtekening zetten is nu niet meer nodig.