NRC Opinie – “Overheid laat nabestaanden orgaandonatie opknappen”

NRC Opinie – “Overheid laat nabestaanden orgaandonatie opknappen”

26 september 2014 orgaandonatie 0

Het artikel zoals dat 26-09-2014 in NRC Opinie verscheen met daarin het betoog dan zelfbeschikking juist gebaat is bij een verlichte donorkeuze.

NRC Opinie 26-09-2015

 

Over de auteurs:
Dr. W.F. Abdo, voorzitter commissie Donatie, Nederlandse Vereniging Intensive Care & tevens lid Coördinatiegroep Orgaandonatie
Dhr. Menno Loos, voorzitter van het burgerinitiatief ‘2 miljoen handtekeningen’ (2mh.nl)
Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.G. van der Hoeven, hoogleraar intensive care, Radboud umc Nijmegen
Prof. dr. G.A. den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek, UvA en tevens auteur van het onderzoeksrapport ‘Afscheid van de Vrijblijvendheid’ over de ethische kant van de verschillende beslissystemen