Onterecht te positief!

Onterecht te positief!

17 september 2014 orgaandonatie 0

16 september gaf de NTS, mede op navraag van 2MH, eindelijk meer inzicht in de wachtlijst(en). Weliswaar alleen voor nieren, maar wel een begin. Hieruit komt nu eindelijk de niet actieve wachtlijst naar voren: 1.891 personen komen (nog) niet in aanmerking voor de echte wachtlijst, omdat ze er o.a. vanwege medische redenen niet op mogen. Dit aantal is gestegen in de afgelopen jaren, onduidelijk is echter waarom. Het zou wel kunnen betekenen dat het probleem zich verplaatst. Wij vinden het dan ook niet gepast dat de NTS nu benadrukt dat het positief is dat de actieve wachtlijst daalt.

Daarnaast vinden wij het ongepast dat de NTS suggereert dat de wachttijd voor een donornier bovendien met bijna 7 maanden is gedaald. Dat doen zij door een heel slecht jaar (2006) als uitgangspunt te nemen en uit te gaan van de mediane (middelste) waarneming en niet van de gemiddelde wachttijd. Zo lijkt het alsof door alle inspanningen mensen significant korter wachten.

De cijfers hieronder spreken voor zich en laten geen substantiële daling zien (weergegeven door dialyseduur). Volgens ons (2MH) is de gemiddelde wachttijd (over de afgelopen negen jaar) net geen 4 jaar en was deze in 2013 ca. 3,8 jaar.

wachten op een nier

De cijfers zijn ontleend aan de NTS jaarverslagen, tabel 5.4 Wachtduur van met postmortale organen getransplanteerde patiënten.

Het wachtlijstprobleem is er dus nog steeds en wordt naar alle waarschijnlijkheid alleen maar groter mede ten gevolge van de toenemende welvaartsziektes en de vergrijzing.

Onze oproep aan de NTS: Hou op met slechte jaren als uitgangspunt te nemen!!! Wie is daar mee geholpen?