Masterplan Orgaandonatie niet meer belangrijk volgens ..

Masterplan Orgaandonatie niet meer belangrijk volgens ..

26 januari 2017 donorregistratie orgaandonatie 0

De Nederlandse Transplantatie stichting (NTS) is zeer teleurstellend niet in gegaan op onze 6 punten van kritiek en slotvraag n.a.v. het (pers)bericht over de teleurstellende jaarcijfers. Schandalig vinden wij dat ze daarbij stelden dat ze het masterplan Orgaandonatie 2008-2014 niet meer hoeven te noemen omdat het in 2014 zou zijn afgerond.

Waarom?

2MH zet zich sinds 2007 in voor mensen die wachten op een levensreddend orgaan. Net zoals vele zorg professionals en gezondheidsorganisaties zien wij aanpassing van de donorwet op het gebied van registratie, in een zogenaamde actieve donorregistratie (ADR), als de enige, nu nog resterende maatregel om de donatie-aantallen wezenlijk verder te verbeteren. De NTS constateerde dat destijds met de opstellers van het Masterplan Orgaandonatie in 2008 ook. Om nu simpelweg te stellen dat het Masterplan Orgaandonatie is afgerond in 2014, waardoor doelstellingen vanuit dit plan niet meer besproken hoeven te worden, doet geen recht aan de oorsprong ervan, te weten de nijpende tekorten en het gewogen plan van aanpak. Daarbuiten rijst namelijk meteen de vraag waarmee de huidige slechte cijfers dan wel vergeleken kunnen worden.

Feit blijft dat Nederland het heel beroerd doet in vergelijking met andere landen. Waar dit door komt? Omdat 60% van de Nederlanders geen keuze vast legt en de beslissing dus neergelegd wordt bij de nabestaanden op een zeer moeilijk moment, namelijk het meestal onverwachte overlijden van hun dierbare. Het past de NTS niet afleidend te berichten over nier-donatie bij leven en eerder lichte stijgende aantallen postmortale donoren wel groots te vermelden, zoals over het jaar 2014 (terwijl ook toen de minimale doelstellingen van het masterplan niet eens waren gehaald), maar daarna gedurende twee opeenvolgende jaren dalende cijfers niet te duiden. Het masterplan had structureel moeten leiden tot minimaal 800 postmortale transplantaties per jaar. In 2016 waren het er maar 689. De ambitie van het Masterplan was zelfs ~ 950 per jaar.

We hopen dat:

  • de NTS (& het ministerie van VWS) zich alsnog wil beraden of een objectiever/breder (pers)bericht niet beter is voor de mensen op de wachtlijst nu en in de toekomst.
  • de Eerste Kamer, die heeft besloten een deskundigebijeenkomst te houden, direct daarna zal instemmen met de betere donorwet ADR.  Het is gewoonweg niet acceptabel dat na 20 jaar campagnes 60% van de Nederlanders zelf geen enkele keuze maakt. Dat is belastend voor familie, geen zelfbeschikking en al helemaal niet uit te leggen voor de mensen op de wachtlijst. Het gebrek aan verantwoordelijkheid, bij de 60% van de Nederlanders, is ook de reden waarom we het slecht blijven doen ondanks het Masterplan. 

 

  • Tot slot: wijzen wij graag naar een uitstekende brief van een aantal gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en medisch professionals die zij 3 maart naar de Eerste Kamer heeft gestuurd om mogelijke misverstanden te voorkomen.

Bovenstaande animatie (GIF) is een uitsnede uit onze analyse van alle belangrijke orgaandonatie en donorregistratie cijfers zoals we die de afgelopen jaren hebben bijgehouden.