Het verschil -zichtbaar- maken

Het verschil -zichtbaar- maken

23 mei 2014 orgaandonatie 0

Het jaarverslag 2013 van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), getiteld “Het verschil maken”, geeft goed weer welke positieve resultaten er zijn. Wij vinden het wel jammer dat het niet halen van de belangrijkste doelstelling – die het kabinet de NTS in 2008 heeft gegeven – onzichtbaar blijft. Het Masterplan Orgaandonatie en het daarbij horende miljoen aan budget hadden volgens het kabinet (pagina 10) minimaal moeten resulteren in 800 postmortale transplantaties in 2013. Met 706 postmortale transplantaties in 2013 is dat niet gehaald. Het zijn er ook nog eens 23 minder dan in 2007, het jaar waarna kabinet, ministerie, KNMG en gezondheidsfondsen vonden dat het beter moest en kon.

Ook zouden wij zelf niet de nadruk hebben gelegd op de vermindering van de wachtlijst. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk, het verschil is marginaal en het gaat om de wachttijd en niet om het aantal wachtenden. Daarnaast is het niet inzichtelijk is dat er geen woord in staat over de niet-actieve wachtlijst. Deze is vele malen groter dan de actieve wachtlijst en de actieve en niet-actieve wachtlijst zijn direct communicerende vaten. Het zou dus zo maar kunnen dat de actieve wachtlijst er morgen totaal anders uitziet. Het is opvallend dat de NTS in haar nieuwe folder voor patiënten die op de wachtlijst komen wel melding maakt van de niet-actieve wachtlijst, maar in het jaarverslag voor beleidsmakers niet.

Kortom: Wij roepen de NTS op naast het goede werk het verschil zichtbaar te maken en daar duiding aan te geven.

Het masterplan Orgaandonatie adviseerde Actieve Donor Registratie als het fundament om samen met de wel ingevoerde maatregelen structureel het verschil te kunnen maken.

Het wordt tijd voor ADR.

——————————————-

Cijfers ter ondersteuning van bovenstaande

het verschil zichtbaar maken tabel 1

 

het verschil 2Ultimo 2013 is voor niet-actief nog een raming!Het verschil -zichtbaar- maken 3v2

#ADR-tegeltje_#11