Persbericht: peiling Maurice de Hond

Persbericht: peiling Maurice de Hond

25 juni 2012 persbericht 0
Den-Haag, 26 juni 2012

Ander beslissysteem orgaandonatie gewenst

Onderzoek Maurice de Hond in opdracht van burgerplatform 2MH

Een meerderheid van de Nederlanders (56%) is van mening dat de nieuwe regering een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) moet invoeren. Dit geldt voor aanhangers van de meeste politieke partijen.

Met name D66-stemmers zijn warme voorstanders van een ADR, maar ook bijna 60% van CDA-, VVD- en PvdA-stemmers zijn voor. Maurice de Hond heeft in opdracht van burgerplatform de 2MHclub op vrijdag 22 juni een enquête uitgevoerd over hoe men staat ten opzichte van orgaandonatie en de donorwet. Daaruit kwam naar voren dat gemiddeld 55% van de geënquêteerden vindt dat het hoog tijd is voor een minder vrijblijvende donorwet dan nu geldt. 37% is een andere mening toegedaan. De overgrote meerderheid van de voorstanders kiest voor het zogeheten ADR. Het ADR is een systeem waarbij niet-geregistreerde ingezetenen van 18 jaar en ouder herhaaldelijk per brief worden benaderd om hun keuze in het donorregister kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. Betrokkene wordt daar expliciet van op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden herzien.

Reden voor deze enquête zijn de aanhoudend teleurstellende resultaten op het gebied van orgaandonatie. Ondanks de inspanningen van diverse kabinetten is daar gedurende de afgelopen jaren weinig aan veranderd. Sinds met de maatregelen uit het Masterplan Orgaandonatie (2008) is gestart, blijft de wachttijd voor een donororgaan onveranderd lang. Jaarlijks overlijden zo’n 150 volwassenen en kinderen op de wachtlijst, nog voor een orgaan beschikbaar komt. Het huidige vrijblijvende beslissysteem biedt kennelijk onvoldoende basis voor de beoogde hoognodige verbeteringen.

Naar aanleiding van een eerdere bewering van het CDA dat ADR niet zou leiden tot meer orgaandonoren, trok NRC Next na onderzoek de conclusie dat die uitspraak grotendeels onwaar is. Een aantal CDA-leden en een lokale afdeling hebben inmiddels een resolutie ingediend op het concept verkiezingsprogramma, waarin invoering van actieve donorregistratie wordt bepleit. De enquête-uitkomsten van De Hond onderstrepen de maatschappelijke roep om wetswijziging.

Einde Persbericht

——————————————————————–