Wat kost één donorregistratie?

Wat kost één donorregistratie?

17 november 2014 nieuws orgaandonatie 0

Wat kost vermeende solidariteit en zelfbeschikking, want wie niet kiest laat het over aan zijn nabestaanden.

Eindelijk kwam er inzicht in de kosten van werving voor de donnorregistratie, zij het gedeeltelijk.

Zo stond in de brief van de ministers aan de Tweede Kamer ….

Vraag 395:  Wat zijn de totale kosten geweest van de voorlichtingscampagnes tijdens het Masterplan Orgaandonatie?

Antwoord 395: Vanaf 2011 tot en met 2014 is in totaal € 5,8 miljoen besteed aan voorlichtingscampagnes rond orgaandonatie. Voor 2014 is nog uitgegaan van de geraamde bedragen, omdat de facturen nog niet volledig zijn ontvangen.

Volgens 2MH ontbreken er een hoop kosten. De “Nederland zegt Ja campagne” startte veel eerder en zo ook de opstartkosten, IT kosten, Hyves campagne, reclame films maken, Donorweek met BN’ers in 2010, .., . Maar laten we dit voor het gemak bij de berekening op een bierviltje buiten beschouwing laten. Daartegenover kunnen we de indirecte positieve effecten zoals ook benoemd in een jaar evaluatie 2013 (p98 en verder) helaas niet meewegen.

Dan is het aantal registraties van begin 2010 gestegen van 5.552.415 tot 5.814.287 per 31 oktober 2014, dat is een stijging van 261.872 extra registraties*. Stel je deelt de nu alleen bekende directe media kosten voor die jaren van € 5,8 miljoen  door dit aantal extra registraties, dan kom je op  minimaal € 22,15 per registratie. Wetende dat de oorspronkelijke kosten hoger liggen dan door het ministerie nu opgegeven.

* Wij gaan er dan vanuit dat alle registraties voortkomen uit de voorlichtingscampagnes, wat natuurlijk niet zo is. Gelukkig zijn er ook nog altijd mensen die zich uit vrije wil registreren en daarvoor geen campagne nodig heeft, mensen die 18 jaar worden en een brieven krijgen om een keuze te maken. Daar tegenover staat dat mensen ook uit het register gaan omdat ze gewoon overlijden op latere leeftijd.

Nu gaat het natuurlijk om het percentage registraties t.o.v. de hele bevolking. Dat percentage is in die periode gegroeid met ongeveer 1% naar 42% van alle mensen boven de 16 jaar. Volgens ons, 2MH, zou een ruime meerderheid zelf een keuze moeten registeren, wil het huidige systeem ooit acceptabel zijn. Laten we de drempel niet te hoog leggen en zeggen 55%. Dat hebben we nog 13% te gaan. En 1% extra kost alleen al aan directe media zo’n € 5.000.000 en dat dan maal 13 is =  € 65.000.000. Dat gesteld dat het even effectief blijkt. Wat ons overigens uitgesloten lijkt, vooral als je kijkt naar de resultaten van de laatste donorweek.

Kijken we niet naar het aantal registraties, maar naar het aantal donoren – waar het uiteindelijk om gaat – dan zijn de cijfers nog schrikbarender. We weten dat van ca. 1 op de 12.500 geregistreerden na overlijden zijn/haar organen geschikt zijn voor donatie.

Maak je de rekensom dan nog een keer:

261.872 extra geregistreerden – potentiele donoren –  in de periode 2010 – 2014 = 261.872/12.500 = 21 extra donoren. Kosten per donor zouden dan € 276.190 zijn.

Kortom, vinden we orgaandonatie als maatschappij belangrijk en zelfbeschikking een voorwaarde, dan moeten we echt naar een ander systeem.

Wat vinden jullie van deze berekening op een bierviltje?

 

Geef een reactie