Wat is Actieve DonorRegistratie

Onafhankelijk, kritisch, acties, .... #donorwet

Het verschil tussen het huidige systeem en het Actieve DonorRegistratie Systeem (ADR) is dat iedereen die nog niet in het donorregister staat (58% van de Nederlanders!) wordt gevraagd een keuze kenbaar te maken (bestaande registraties blijven van kracht). Uitgangspunt blijft het huidige Donor register, met de bestaande keuzemogelijkheden.

Actieve DonorRegistratie Systeem  (ADR)

Hoe gaat het ADR in zijn werk ?

  1. Mensen die nu nog niet staan geregistreerd ontvangen nogmaals een registratieformulier.
  2. Als zij geen donor willen zijn, bepaalde organen of weefsels willen uitsluiten of hun keuze willen nalaten aan een (specifieke) nabestaande, vullen zij alsnog het formulier in.
  3. Willen ze wel donor worden dan hoeven zij niet meer het formulier in te sturen
  4. Iedereen ontvangt een bevestiging na een bepaalde periode (wel en niet respondenten).
  5. Na ontvangst van deze bevestiging heeft iedereen 6 weken de tijd om nogmaals te reageren en aan te geven wel/geen donor te willen worden.
  6. Doet men dit niet, dan wordt de registratie actief.

Veranderen kan daarna overigens altijd via het registratieformulier dat verkrijgbaar is bij huisarts, apotheek of via internet (DigiD). Dit alles natuurlijk begeleid door goede voorlichting. Op deze wijze wordt het huidige registratiesysteem verbeterd, verdwijnt de vrijblijvendheid en wordt recht gedaan aan de wensen van potentiële donoren en nabestaanden.

Het Actieve Donor Registratie (ADR) systeem staat niet gelijk aan een Geen Bezwaar Systeem. In een Geen Bezwaar Systeem is iedereen ‘automatisch’ donor, tenzij hij/zij laat vastleggen geen donor te willen zijn. Er zijn twee keuzes: ja, ik word donor of nee, ik word geen donor. Als men niets doet wordt het ‘ja ik word donor’

Het ADR systeem gaat uit van een actieve vraag aan iedereen: wilt u wel of geen donor worden? Daarbij wordt uitgelegd dat je niets hoeft te doen als je donor wilt worden. Omdat het ADR-systeem uitgaat van het huidige registratiesysteem bestaat de keuze om de beslissing na te laten aan nabestaanden of een specifiek persoon. Dit kan ook geregistreerd worden in het register. Het ADR is een tussenvorm tussen van een Geen Bezwaar en het huidige vrijwillige instemmingssysteem. Bij het ADR wordt niet gesteld dat je donor moet worden, maar je maakt je keuze kenbaar.

Als laatste benadrukken wij graag dat in het huidige beslissysteem niet registeren (58%) niet betekend dat je na overlijden nooit orgaandonor wordt maar dat nabestaanden dan moeten beslissen. Wat hen extra belast op dat onmogelijke moment. Zij zeggen meestal Nee maar soms Ja.