Waarom Actieve Donor Registratie

Onafhankelijk, kritisch, acties, .... #donorwet

De wachtlijsten voor donororganen worden, ondanks alle informatiecampagnes (Nederland zegt Ja), diverse ziekenhuisinitiatieven en het stimuleren van donatie bij leven alleen maar langer. Het aantal orgaantransplantaties, die zo nodig zijn, stijgt dus niet!


cijfers in de film zijn tot en met 2009. Helaas zijn de cijfers nu 2015 niet veel beter.

Het masterplan orgaandonatie (2008) en de uitvoering daarvan helpt dus onvoldoende. Volgens 2MH (st. 2 Miljoen Handtekeningen) is het Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) de enige structurele oplossing voor het verkorten van de wachtlijsten voor donororganen.

De wet op de orgaandonatie (1996) is niet effectief, heel erg duur in de uitvoering en is in de praktijk een draak, omdat mensen niet zelf beslissen. Sinds de invoering is nog altijd maar 40% van de bevolking geregistreerd in het donorregister (Ja / Nee / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek iemand beslist). Dat betekent dat 60% niet heeft aangegeven, of vaak niet eens weet dat de dan aanwezige nabestaanden zullen moeten beslissen. Welke keuze zullen zij op dat voor hen onmogelijke moment maken? In de praktijk zegt ruim 70% dan maar ‘Nee’. Zo heeft Nederland in verhouding met andere aangesloten landen bij Eurotransplant op Luxemburg na het minst aantal donoren per miljoen inwoners (bijna factor 2 minder).

2MH vraagt zich dan ook af of de door veel politieke partijen zo geprezen zelfbeschikking nu niet juist in het geding is. ‘Wie beslist er nou eigenlijk echt’.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de 60% niet-geregistreerde Nederlanders wel bereid is om zijn of haar organen af te staan. Daarom is een aanpassing van het huidige systeem noodzakelijk. Het Kabinet en de Tweede Kamer hebben de invoering van het Actieve Donor Registratie (ADR) systeem in 2005 en 2008 afgewezen. Dit ondanks het feit dat onderzoek uitwijst dat 75% van de Nederlanders vóór ADR is. Daarom vond Stichting 2 Miljoen Handtekeningen het tijd worden dat de democratie ging spreken.

De stichting startte een burgerpetitie en stelde daarbij de volgende vraag:

“Hoeveel handtekeningen zijn er nodig om de politiek in beweging te krijgen en levens te redden?

Zijn dat er 40.000, 250.000 of misschien wel 500.000? Als het echt nodig is zijn wij zelfs bereid door te strijden tot 2.000.000.

Jouw handtekening kan levens redden !
Dus…zeg ‘JA’ op onze vraag:
Mag ik je handtekening?”

Dit resulteerde er uiteindelijk in dat de stichting in december 2010 de Tweede Kamer een petitie aanbood voor de invoering van ADR die door meer dan 48.000 Nederlanders werd ondersteund.

Wij zetten onze werk voort, want het blijft nodig!De wachtlijsten voor donororganen worden, ondanks alle informatiecampagnes (Nederland zegt Ja), diverse ziekenhuisinitiatieven en het stimuleren van donatie bij leven alleen maar langer. Volgens 2MH (st. 2 Miljoen Handtekeningen) is het Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) de enige structurele oplossing voor het verkorten van de wachtlijsten voor donororganen.

Help en promoot ADR! Door hieronder via Facebook, Twitter, Google+ of Hyves een aanbeveling te doen.Smile

Dat helpt!

Geef een reactie