Wachtlijst groeiende IJSBERG

Wachtlijst groeiende IJSBERG

13 december 2013 ActieveDonorRegistratie 0

Op 4 december 2013 berichte de NTS via twitter de actuele cijfers met als speerpunt dat de actieve wachtlijst is gedaald met 11%. Dit zouden mensen positief kunnen interpreteren en wellicht hebben daarom 14 mensen dit hoopvol geRetweet. Het is echter het topje van een hele grote groeiende ijsberg.

Wij deden echter navraag.


—————————————————

Beste 2miljoen handtekeningen

Jullie vroegen het onderstaande op twitter. We hebben het aan onze onderzoekers voorgelegd.

De inactieve wachtlijst is sinds 2007 met ruim 30% gegroeid tot 2000 mensen. Communicerende wachtlijsten gebaseerd op criteria? Het gaat om het aantal en jaarlijkse mutaties tussen de wachtlijsten en de meer jaren trend

Zij gaven het volgende antwoord:

Het is altijd aan de behandelend artsen wie er actief op de wachtlijst komt, zij kunnen dagelijks de wachtlijst van hun centrum muteren. dat bepaalt mede hoe lang deze is. Naast de mensen die met vakantie zijn geweest, of te ziek om getransplanteerd te worden of juist weer terugkeren van de inactieve lijst. Voor cijfers kunnen we verwijzen naar onze tabellen op de website shop cijferbijlage jaarverslag 2012 hoofdstuk 2. De cijfers over dit jaar komen volgend jaar in het jaarverslag, die hebben we nu helaas nog niet.

De situatie van de totale nierwachtlijst  is als een ijsberg:

wachtlijst als een ijsberg

Alleen het deel van de wachtende patiënten dat direct transplantabel is, boven de blauwe lijn, zien wij op de actieve wachtlijst die de NTS publiceert (transplantabel, ofwel T);

Maar de meerderheid van de wachtenden staat op niet transplantabel, ofwel NT

Dit kunnen allerlei patiënten zijn; een deel is pas ingeschreven maar heeft nog geen complete screening ondergaan, een deel is te slecht voor een operatie en daarom (misschien wel voor altijd) op NT gezet, een deel is op vakantie, een deel wacht op een levende donatie en hoeft daarom geen T-registratie voor postmortale donatie te krijgen.

Ongeacht de instroom kunnen deze NT personen van het ene op het andere moment op T gezet worden door de arts of andersom.

Net als een ijsberg smelt in de zon kan de situatie boven water zo weer veranderen door de relatief grote hoeveelheid onder de oppervlakte.

—————————————————

Wij waarderen de NTS en haar zeer goede inspanningen om met veel positieve energie invulling te geven aan haar taak en het masterplan orgaandonatie. Het kan niet beter! Wel doen wij bij deze een oproep om op een meer genuanceerde wijze juist wel ijsbergen zichtbaar te maken. Maar bovendien om nadrukkelijker te rapporteren in hoeverre de doelstellingen uit het masterplan dit jaar worden gerealiseerd.