Statistiek, tja…….. hier verschrikkelijk toegepast

Statistiek, tja…….. hier verschrikkelijk toegepast

14 oktober 2013 ActieveDonorRegistratie 0

 

Gert van Dijk maakt gebruik van een van de kenmerkende eigenschappen van de statistiek: die noodt als het ware uit tot manipulatie. Zo is de keuze van het basisjaar bij uitstek bepalend. Van Dijk kiest 2008 als basisjaar, een incidenteel dieptepunt op het terrein van transplantatieresultaten,  en vergelijkt dit vervolgens met 2012 toen er even zicht leek te zijn op reële verbetering.

Zelfs de regering baseerde haar (masterplan Orgaandonatie) doelstelling in de zomer van 2008 voorzichtigheidshalve op een driejaarsgemiddelde, te weten 635 transplantaties. In 2013 zouden er 25% meer, ofwel 800 moeten kunnen worden gerealiseerd. Dat 2008 toen zo’n slecht jaar zou worden wist niemand.

2012 lijkt aan de andere kant een bijzondere gunstige keus (746 transplantaties). In 2013 vallen de transplantatieresultaten echter weer duidelijk terug (min 16%). Het laat zich aanzien dat het aantal transplantaties in 2013 op het zelfde niveau zal uitkomen als de destijds door de regering gekozen basis, in plaats van 25% daarboven.

Dus de tweet van Gert van Dijk is statistisch juist maar als hij daarmee wil zeggen dat het goed gaat is dat verschrikkelijk.

Verder wijzen we graag naar onze openbrief aan de Tweede Kamer.

Cijfers zijn ook zichtbaar in perspectief.