Orgaandonatie: ook na 6 jaar MASTERPLAN zijn de cijfers helaas niet positief genoeg.

Orgaandonatie: ook na 6 jaar MASTERPLAN zijn de cijfers helaas niet positief genoeg.

6 maart 2015 ActieveDonorRegistratie Cijfers orgaandonatie in perpectief nieuws orgaandonatie 0

TIP: de reactie van de opstellers van het masterplan orgaandonatie (CGOD) en hun visie over de afgelopen 6 jaar. 12 maart as zal de Tweede Kamer dit bespreken.

Nooit eerder waren er in Nederland zoveel mensen (271) die na hun dood organen afstonden voor transplantatie als in 2014, zo meldde de NTS 9 januari. De belangrijkste orgaan- donatiecijfers van 2014 blijken positief ! Maar wij vinden het echt onjuist dat de NTS daar niet bij vermelde dat dit het eindresultaat is van 6 jaar Masterplan Orgaandonatie. Hierdoor leek het een goed nieuwsshow terwijl de minimale doelstelling van het Masterplan echter helemaal niet is gehaald (onze eerdere reactie). De cijfers hieronder genuanceerd laten zien dat er nog steeds een probleem is. Op 12 maart a.s. zal de Tweede Kamer het masterplan evalueren. Het moest, moet en kan beter!

Positief: 

 • Aantal donoren steeg in 2014 met 6,3% (271) t.o.v. 2013 (255). Maar,
  • vergelijken we het met een meer-jaars gemiddelde (2005-2007) t.o.v. (2012-2014) dan is de stijging 15,4%
  • vergelijk je het echter met 2007 (daarna start Masterplan Orgaandonatie), dan betreft het een stijging van 5,4%.eurotranplant vergelijk orgaandonatie
  • vergelijken we de cijfers over meerdere jaren (1990 tm 2014) met andere Eurotransplant landen (per miljoen inwoners) doen we het nog steeds echt niet goed. NL lijn is licht Blaauw >
  • vergelijken we het met Spanje (per miljoen inwoners) doen zij het nog steeds 2x beter!
   • in de DWDD 2009 kondigde de toenmalig minister Klink aan dat we alle goede elementen van Spanje zouden overnemen behalve het Ja-tenzij systeem. Nu in 2014>
   • Spanje 36 vs 16 Nederland
  • vergelijk je het met 2003 en daarvoor veranderd er eigenlijk niet zo veel.
 • Het aantal transplantaties met postmortale-donororganen steeg in 2014 met 11,1% (782) t.o.v. 2013 (703). Maar,
  • vergelijken we het met een meer-jaars gemiddelde (2005-2007) t.o.v. (2012-2014) dan is de stijging 16,8%
  • vergelijken we het echter met 2007 (daarna start Masterplan Orgaandonatie), dan betreft het een stijging van 7,3%.

Het verschil tussen het aantal donoren en het aantal transplantaties wordt veroorzaakt door meer efficiency (meerde transplantaties van 1 donor*) wat waarschijnlijk het gevolg is van de ziekenhuis initiatieven en of ruimere criteria. * (Over 2014 is dat 781/271 = 2.9 tegen 703/255 = 2,8 over 2013.)

 • Donatie bij leven blijft in 2014 wederom licht toenemen met 2,1% t.o.v. 2013 (522→533).

Neutraal:

 • Wachtlijst daalde in 2014 met 9% naar 1041 mensen, t.o.v. 2007 (1282) is de afname 18,6%. Hier staat een inactieve wachtlijst tegenover, die groter wordt. De wachtlijst kan volgens 2MH dan ook geen echte maatstaf zijn voor succes, de wachttijd op deze inactieve lijst is voor een wachtende minstens zo belangrijk. De recente daling kan vele oorzaken hebben, de NTS berichtte hier op 16 september eindelijk over. Dit bericht geeft echter alleen inzicht in de mensen die wachten op een nier. Na bestudering schreven wij dit blog: Onterecht te positief!
 • In 2014 overleden er 127 mensen die op de wachtlijst stonden.

Teleurstellend: 

 • Het aantal registraties in het donorregister

Veel mensen beslissen nog steeds niet zelf. Omdat deze beslissing meestal ontbreekt, worden nabestaanden nu begeleid om een keuze te maken. Dat hoort geen standaard procedure te zijn en daarnaast is het resultaat – de beslissing JA of NEE – erg afhankelijk van het soort begeleiding door artsen en verpleging en de emotionele staat van de nabestaanden op dat moment.

De laatste donorweek was volgens 2MH geweldig maar qua resultaten wederom ronduit teleurstellend. Ook blijken vele extra campagnes en benaderingen van jongeren die 18 jaar worden zeer beperkt. Wij hebben recent een WOB verzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling donorregistraties t.o.v. wenselijkheid en doelstellingen.

Waakzaam

Het Masterplan Orgaandonatie is helaas tot een einde gekomen. Dit Masterplan heeft op veel vlakken heel veel positieve aandacht opgeleverd en ook veel geld. Dit blijft onmisbaar op alle vlakken! Alle elementen dragen daaraan bij.

Dus hoe structureel is deze positieve stijging? Feitelijk is de huidige uitvoering van het Masterplan Orgaandonatie niet effectief gebleken.

Zal er na ruim 6 jaar Masterplan Orgaandonatie voldoende aandacht en geld beschikbaar blijven?

Waarom blijft o.a. Spanje het zo veel beter doen? Ondanks dat het aantal verkeersslachtoffers vele malen harder afneemt dan in Nederland.

Is het wenselijk dat de meeste mensen niet zelf kiezen en deze moeilijke keuze – veelal onbewust – over laten aan hun nabestaanden?
Dat leidt tot meer onwenselijke situaties dan op het eerste oog zichtbaar is. Mede daarom pleitte o.a. de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care onlangs voor een wetswijziging.

Actieve Donorregistratie is, volgens 2MH het noodzakelijke fundament. Er zijn echter ook mensen die nog steeds tegen zijn. Welke argumenten zij gebruiken lees je in de lopende TOP 10 discussie “LIVE

 

Orgaandonatie cijfers 2005 tot 1-3-2015 door 2MH