NB: Artsenorganisatie KNMG nuanceert standpunt orgaandonatie

NB: Artsenorganisatie KNMG nuanceert standpunt orgaandonatie

19 februari 2014 ActieveDonorRegistratie 0

In deze nieuwsbrief: KNMG, waarom ADR (actieve donorregistratie), wie zijn wij (2MH), D66 wetsvoorstel en hoe nu verder.

Artsenorganisatie KNMG, belangenbehartiger van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde heeft vandaag haar uitgangspunt rond orgaandonatie genuanceerd en daarmee de deur naar ADR weer wat meer opengezet LINK. Wij vinden dit erg positief nieuws omdat de KNMG een belangrijke speler is in deze discussie en veel politieke partijen begrijpelijkerwijs waarde hechten aan het oordeel van de KNMG.

Waarom ADR? Actieve donorregistratie is een beslissysteem waarin mensen worden aangezet zelf te kiezen of zij wel of geen orgaandonor willen zijn of dit bewust overlaten aan hun nabestaanden. Het huidige registratiesysteem biedt mensen de mogelijkheid tot registreren. Ondanks alle campagnes doet de meerderheid van alle Nederlanders dit niet, hiermee, vaak onbewust, de keuze overlatend aan hun nabestaanden. Deze moeten op een onmogelijk moment, namelijk als hun dierbare overleden is, een keuze maken, waarbij het resultaat meestal een NEE is. Een uitgebreid betoog vindt u in onze open brief aan de Tweede Kamer.

Wie zijn wij? 2MHStichting 2 Miljoen Handtekeningen, is in 2008 begonnen als Burgerinitiatief. We hebben eerst met ludieke acties zoals de donor catwalkaandacht gevraagd voor mensen op de wachtlijst. Tegelijkertijd verzamelden wij 48.168 handtekeningen zodat de Tweede Kamer in 2010 wederom over actieve donorregistratie zou spreken. Dit is helaas niet gebeurd. Sindsdien zijn wij zowel voor als achter de schermen als onafhankelijke stichting doorgegaan. Onafhankelijk, kritisch, vol actie en lobby, om aandacht te blijven vragen voor de mensen op de wachtlijst maar met name om de geesten rijp te maken voor de invoering van actieve donorregistratie. Ons laatste kritische bericht was getiteld:  Orgaandonatie vraagt om boerenverstand. Ook maakten wij deorgaandonatie fabeltjeskrant waar we met een knipoog kijken naar Nederland als wereldkampioen orgaandonatie.

D66 wetsvoorstel: Pia Dijkstra, D66, heeft eind vorig jaar haar wetsvoorstel voor actieve donorregistratie aangepast en ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassingen heeft zij gedaan nadat de Raad van State advies heeft gegeven naar aanleiding van de eerste versie. Volgens ons zijn de wijzigingen goed en nuttig en zorgen zij dat mensen worden aangezet zelf een keuze te maken of ze ooit wel of geen orgaandonor willen zijn. De zorgvuldigheid en de rol van de nabestaanden blijven hierbij gewaarborgd, zoals ook uitdrukkelijk als voorwaarde door de KNMG wordt gesteld.

Hoe nu verder? Alle politieke partijen hebben nu de gelegenheid schriftelijke vragen te stellen aan de indiener van het wetsvoorstel (Pia Dijkstra). Nadat zij deze beantwoord heeft, zal het mogelijk eerst in een commissie overleg besproken worden en daarna/direct in de Tweede Kamer zelf. Wij hopen nadrukkelijk dat dan de meerderheid van de Tweede Kamer voor actieve donorregistratie zal stemmen.

Parallel daaraan of iets daarna vindt de evaluatie van het masterplan orgaandonatie plaats. Dit plan, gestart in 2008, waarbij miljoenen zijn geïnvesteerd in voorlichting, professionalisering, wegnemen van barrières voor donatie bij leven en ziekenhuisinitiatieven, had als belangrijkste, beoogde resultaat tot minimaal 800 postmortale donaties in 2013 moeten leiden. Dit is niet gehaald, naar mening van 2MH omdat actieve donorregistratie niet is ingevoerd terwijl dit wel was geadviseerd. Wij vrezen echter wel het moment dat de gelden van het masterplan orgaandonatie op zijn.

Te veel mensen wachten te lang op de wachtlijst met alle ellende van dien.