Minder orgaantransplantatie en toch krimpt de actieve wachtlijst

Minder orgaantransplantatie en toch krimpt de actieve wachtlijst

13 augustus 2013 ActieveDonorRegistratie Cijfers orgaandonatie in perpectief orgaantransplantatie 0

 

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie en de naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatie cijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie)

Helaas is de noodzakelijke groei in postmortale orgaandonaties, die de eerste maanden van 2013 er nog was, omgeslagen. Het aantal postmortale donoren daalt met 1% en het aantal postmortale transplantaties daaruit zelfs met 10% t.o.v. de zelfde periode 2012. De groei in donaties bij leven compenseert die afname nog niet eens voor de helft. Toch daalt de actieve wachtlijst.

Waarom?

De actieve wachtlijst is de lijst met mensen die een translatie nodig hebben en deze, vanuit medisch perspectief, ook direct zouden kunnen ondergaan. De inactieve wachtlijst van mensen die een complicatie hebben, ziek zijn of op vakantie zijn, is aanzienlijk groter.

Waarom daalt de actieve wachtlijst toch (met bijna 100 ten opzichte van het begin van het jaar) als er minder organen beschikbaar zijn?

Mogelijke redenen:

• Er zijn minder mensen die een orgaan nodig hebben. Dat is niet waarschijnlijk door vergrijzing en welvaart ziektes

• Er worden minder mensen geschikt geacht om op de actieve wachtlijst te komen

• Er overlijden helaas veel patiënten op de actieve wachtlijst voordat een orgaan beschikbaar is

• Mensen op de actieve wachtlijst worden te ziek om nog op de actieve wachtlijst te blijven staan

• Mensen wijken uit naar het buitenland voor oplossingen

• ……..

Hierbij moet overigens wel worden bedacht dat de wachtlijst gedurende het jaar als regel fluctueert, zonder dat daaruit een direct verband met de korte termijn ontwikkeling van de verrichtte transplantaties valt te herkennen.

Naar aanleiding van het Masterplan Orgaandonatie heeft de toenmalige regering in 2008 besloten dat het aantal transplantaties in de komende vijf jaar met minimaal 25% moet groeien tot 800 (in 2013). Gezien de werkelijk uitkomsten tot en met juli 2013 is het zeer de vraag of zelfs dit minimale doel ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het ontbreken van de hoeksteen (invoering Actief Donor Registratiesysteem) bij de gedeeltelijke implementatie van de maatregelingen uit dit Masterplan levert mogelijk toch onaanvaardbare belemmeringen op.

Volgens 2MH zou de verbetering van de belangrijkste prestatie-indicatoren significant moeten zijn sinds de start van het Masterplan in 2008. Hiervoor hebben vele mensen zich heel hard ingezet en is veel geld beschikbaar gesteld. Het Masterplan is gebaseerd op cijfers over 2007 (en eerdere jaren). Volgens 2MH is de winst ten opzichte van 2007 nihil (aantal postmortale donoren per maand, aantal registraties in het donorregister ten opzichte van de bevolking en de actieve dan wel inactieve wachtlijst). Zodra de extra aandacht van het masterplan en de financiering daarvan stopt, is de kans te groot dat er een daling zien zoals in 2008.

Volgens ons is de oplossing simpel. Te weten de eerder genoemde vierde maatregel uit het Masterplan Orgaandonatie: Actieve Donor Registratie. Dit stelt mensen in staat zelf actief een keuze te maken en maakt de andere drie genomen maatregelen van het masterplan effectief.

Orgaandonatie cijfers  2005 tm 1 aug 2013 door 2MH web

Update van afgelopen maand >