Huidige aanpak orgaandonatie faalt

Huidige aanpak orgaandonatie faalt

15 januari 2014 ActieveDonorRegistratie 0

Doelstelling Masterplan Orgaandonatie niet gehaald 

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft dinsdag de cijfers over december 2013 en daarmee ook over geheel 2013 naar buiten bracht. De teneur van het bericht: wachtlijst gedaald. Dat suggereert dat het goed gaat. Het lijkt op een kapitein van een schip, die onder de gesmolten punt de ijsberg niet vermoedt, en volle kracht vooruit vaart. Dat vraagt om uitleg.

Na 2007, het jaar waarin sprake was van 729 postmortale transplantaties, is het Masterplan Orgaandonatie gestart. Omdat het beter moest en kon en men wist dat meer mensen een orgaan nodig zouden hebben terwijl het aantal potentiële donoren waarschijnlijk zou afnemen. Het doel was dat meer mensen zich zouden laten registreren en dat de nabestaanden, die meestal moeten beslissen, vaker zouden instemmen. Het kabinet had met de start van het masterplan als minimaal doel geformuleerd om 800 postmortale transplantaties te realiseren. Als er dan nu, aan het eind van 2013, sprake is van 703 postmortale donaties, kun je niet staande houden dat het beter gaat.

Wel positief is de enorme toename van donatie bij leven. Deze mensen blijft vaak ook de lijdensweg van dialyse bespaard. Maar geven bij leven is geen optie voor mensen die wachten op een hart of longen.

Ondertussen groeit de wachtlijst ‘onder water’ (inactieve wachtlijst) gestaag door. Dit zijn mensen die niet direct een transplantatie kunnen ondergaan vanwege complicaties, griepje of vakantie. Het is jammer dat de kapitein (NTS) dan alleen zegt de wachtlijst (boven water) kleiner wordt. Nu is het geld van het masterplan, wat naar schatting een verdubbeling van het jaarlijkse orgaandonatie budget in de afgelopen 5 jaar betekende, bijna op en varen we recht op een ijsberg af. Wat gaat er gebeuren als het budget af neemt?

In 2013 stonden iets meer mensen een orgaan af dan in het jaar/de jaren er voor. 521 Mensen doneerden bij leven een orgaan (2012: 490), 519 nieren en 2 levers. 255 mensen stonden na hun dood (2012: 252) organen af die werden gebruikt voor orgaandonatie, dit leverde 703 orgaantransplantaties op. De in het Masterplan Orgaandonatie voorzichtig geformuleerde doelstelling voor eind 2013 van 800 postmortale orgaantransplantaties is dus lang niet gehaald.

Het niet halen van de doelstelling uit het Masterplan Orgaandonatie benadrukt de noodzaak tot het invoeren van het zogenoemde Actief Donor Registratiesysteem. Dank zij de zeer gewaardeerde kritiek van de Raad van State op het eerste wetsontwerp daartoe van D’66, ligt er nu een goed onderbouwd aangepast wetsontwerp op tafel. In dit aangepaste wetsontwerp zijn met name de rol van de nabestaanden en de positie van de wilsonbekwamen zeer verbeterd. Zie ook ………………….

Orgaandonatie cijfers  2005 tm 2013 door 2MH  nl