De KNMG: voor wat hoort wat systeem?

De KNMG: voor wat hoort wat systeem?

9 april 2013 ActieveDonorRegistratie 0

De suggestie van de column van Gert van Dijk* op de KNMG website dat een systeemwijziging nu ineens wellicht wel nodig is vinden wij opmerkelijk.

Op 20 augustus 2012 stelt het artikel “Geen orgaandonatie zonder expliciete toestemming” welke de KNMG schreef in reactie op het door D66 ingediende wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie het volgende:

De KNMG wijst de door D66 bepleite verandering van het systeem van orgaandonatie af. ………………………..

Onder aan dat artikel staat de volgende alinea:

Zoek winst binnen huidige systeem

……… Of deze stijging structureel is, is onzeker, maar volgens de KNMG is het voorbarig om te concluderen dat de pilots mislukt zijn.

2MH vraagt zich in eerste instantie af waarom er nu volgens deze column op de KNMG website nagedacht moet worden over een ander systeem, terwijl er nog wel degelijk winst te behalen is, volgens de KNMG. Wij constateren dat de tot dusverre behaalde resultaten goed maar marginaal zijn. Verder zijn er een hoop Ethische vragen die ons zeer lastig lijken: Wat is familie, hoelang moet je op de lijst hebben gestaan, …….

De schrijver opent zijn column met zijn belangrijkste bezwaar tegen Actieve Donor Registratie. Hij stelt dat bijvoorbeeld analfabeten onbewust geregistreerd worden omdat ze de drie brieven en oproepen via campagnes om een keuze te makan niet voldoende zouden hebben begrepen. Dit is inderdaad een kleine kwetsbare groep maar zeker in het door schrijver gesuggereerde systeem zou deze groep kwetsbaar zijn. Zij krijgen immers geen voorrang.

Onder het door de Gert van Dijk voorstelde benadering zou de (toch al te lange) wachttijd van een individu dat zich niet heeft geregistreerd aanzienlijk verder kunnen oplopen.

Dat het probleem groot is en blijft, blijkt wel uit het artikel van 5 april op de NTS website. Hierin wordt inzicht gegeven in het verschil tussen actieve en inactieve wachtlijst. Veelal wodt alleen de actieve wachtlijst genoemd om de grootte van het probleem weer te geven. Echter wachtenden is dus vele malen groter.

In een later stadium zullen we onze reactie op column op de KNMG website uitbreiden.

*Gert van Dijk is ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC. Voorzover 2MH daar zicht op heeft is Gert van Dijk richtinggevend in het KNMG beleid m.b.t. orgaandonatie.