Er is nog zoveel ruimte voor verbetering, systeemwijziging is dus niet aan de orde.

Onafhankelijk, kritisch, acties, .... #donorwet

Nieuwe medische ontwikkelingen, zoals  bijvoorbeeld 3D printing van organen, en optimistisch geïnterpreteerde, maar slechts gematigd positieve resultaten uit evaluaties van het huidige systeem zorgen ervoor dat mensen hoopvol gestemd zijn voor de toekomst. Recent is daarnaast ook donatie na euthanasie op deze manier uitgebreid in het nieuws gekomen, zie NOS. Goed dat eventuele barrières rondom donatie na euthanasie worden weggenomen en dat deze zeldzame procedure beter wordt gefaciliteerd. De aantallen zullen hierdoor wellicht stijgen, maar we moeten niet verwachten dat dit de doorbraak zal zijn voor de mensen op de wachtlijst. In België waar donatie na euthanasie al sinds 2005 plaats heeft, betreft het sindsdien slechts 9 gevallen. Verder willen wij benadrukken dat dit alleen kan als iemand uitdrukkelijk zelf deze keuze maakt, niet geforceerd door opinies en verwachtingen van buitenaf.

Dit leidt bij velen tot de conclusie dat alleen een brede aanpak van het probleem helpt en een systeemwijziging niet de oplossing is. (voorbeeld)

Een dergelijke aanpak is natuurlijk noodzakelijk, maar substantiële verbetering op korte en middellange termijn heeft dit nog niet opgeleverd. Daarbij zijn wij van mening dat het geloven in een brede aanpak het aangaan van de discussie over een systeemwijziging niet in de weg hoeft te staan, integendeel.

De Coördinatiegroep Orgaandonatie heeft in 2008 alle facetten van de donorketen uitgebreid geanalyseerd. De resultaten daarvan en de daaruit vloeiende adviezen zijn beschreven in ‘Het Masterplan Orgaandonatie’. Deze adviezen hadden tot een brede aanpak tot doel over de gehele linie en over meerdere lagen van de donatieketen. Ze besloegen oa de volgende gebieden; verbetering van ziekenhuisprocessen, bewerkstelliging efficiëntie in de donorketen, vergroten van het maatschappelijk draagvlak en kennis onder de Nederlandse bevolking.

Deze adviezen zijn vanaf 2008 landelijk uitgerold. Het enige zwaarwegend advies van dit ‘Masterplan Orgaandonatie’ wat destijds door het kabinet niet is uitgevoerd was het advies om een ADR-systeem in te voeren. Het kabinet hoopte o.a. door de andere adviezen uit te rollen de doelstelling al gehaald werden. Helaas zijn die (minimale) doelstellingen nu 6 jaar later niet gehaald. Het is daarom reëel te stellen dat 16 jaar na invoering van de huidige wet en vele uitgebreide analyses en initiatieven verder, dat nieuwe initiatieven om een verdere verbetering in het huidig systeem te bewerkstelligen niet datgene zullen brengen wat noodzakelijk is om dit probleem goed aan te pakken.

nummer 8 < > nummer 10

ADR_top_10_debat_#9

DE HELE DISCUSSIE

Geef een reactie