Er is geen draagvlak bij de bevolking.

Onafhankelijk, kritisch, acties, .... #donorwet

Bij een aantal politieke partijen heerst de gedachte dat de bevolking niet achter een systeemwijziging staat. Uit zowel onafhankelijke opiniepeilingen (recent en uit 2008, 2012) onder de Nederlandse bevolking als ook in het kader van het Masterplan Orgaandonatie (onderzoek) blijkt echter dat de meerderheid van de Nederlanders achter orgaandonatie staat en daarnaast ook orgaandonor wil zijn. De meest recente en onafhankelijke opiniepeiling van EenVandaag (met 20.000 ondervraagden tevens de meest uitgebreide) toonde daarbij nogmaals aan dat een overgrote meerderheid van de bevolking achter de invoering van een ADR staat. Dit alles biedt draagvlak om in navolging van vele andere Europese landen ook in Nederland een Ja-tenzij-systeem in te voeren. Het wetsvoorstel ter invoering van een ADR-systeem ligt daarvoor klaar.

nummer 9 <

ADR_top_10_debat_#10

DE HELE DISCUSSIE

Geef een reactie