Actieve DonorRegistratie

waarom het (direct /of juist niet) ingevoerd moet worden: 

Wij, 2MH, zijn groot voorstander van een actief donorregistratie (ADR) systeem, ook wel Ja-tenzij of OPT-out genoemd zoals de Tweede Kamer die heeft aangenomen (13-sep-2016). Zodat mensen zelf beslissen of ze wel of geen orgaandonor willen zijn, of dit bewust met een registratie door de nabestaanden laten beslissen. De afgelopen 6 jaar zijn door het Masterplan Orgaandonatie veel zaken verbeterd waardoor de cijfers nu deels ten positieve veranderd zijn, maar het begint natuurlijk met het maken én vastleggen van een eigen keuze. En dat gebeurt nog steeds te weinig. Nu laat 60% van de bevolking, ondanks vele campagnes en 5 donorweken die aansporen de eigen keuze vast te leggen, deze moeilijke beslissing over aan de nabestaanden. Toch zijn er mensen die het huidige systeem graag willen behouden. Welke (10) argumenten gebruiken zij?

  1. Er is toch geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.
  2. Zelfbeschikking & overheidsbemoeienis:
  3. Artsen zijn tegen
  4. Het ADR systeem is niet bewezen effectief
  5. Nabestaanden worden buitenspel gezet en zullen vaker een Ja-registratie tegen gaan
  6. Er zijn veel zorgvuldigere oplossingen dan dat de Staat Ja voor je invult
  7. De Raad van State en recent ook de WRR hadden kritiek op het ADR voorstel
  8. Het huidige systeem werkt, we zijn zelfs wereldkampioen donorregistratie
  9. Er is nog zoveel ruimte voor verbetering, systeemwijziging is dus niet aan de orde
  10. Er is geen draagvlak bij de bevolking

2MH begrijpt de achtergrond, maar zodra men er langer over nadenkt en bij een eventuele oplossing rekening houdt met de bezwaren, dan blijft ADR de oplossing voor de wachtenden, het individu en de maatschappij. 2MH heeft in 2010 een burgerpetitie ingediend, die helaas niet door de Tweede Kamer is besproken. Sindsdien blijven we ons inzetten voor de mensen op de wachtlijst(en) orgaandonatie. Onafhankelijk en kritisch, door middel van actie en lobby… Wij hopen dan ook dat de Tweede Kamer op basis van het D66 initiatief wetsvoorstel uit 2012, welke is herzien na de adviezen van de Raad van State het ADR zal bespreken. Het wetsvoorstel is volgens ons nu zorgvuldig, al zal   onder meer geborgd moeten worden dat mensen regelmatig, bijvoorbeeld om de 5 of 10 jaar, actief gevraagd worden of hun persoonlijke registratie nog de juiste is.

ADR_top_10_debat_gemist

Geef een reactie