Donorwet: Verandering keihard nodig!

De Eerste Kamer hoort op 23 mei en 6 juni diverse deskundigen over de nieuwe #donorwet (Actieve DonorRegistratie –ADR). De bestaande, inmiddels 20 jaar oude donorwet had tot doel mensen een keuze te laten maken en zodoende te zorgen voor meer donoren, om meer mensen te kunnen helpen met een levensreddend orgaan. Helaas laat de praktijk zien dat deze oude wet het verschil niet heeft kunnen maken en er onvoldoende vorderingen zijn gemaakt wanneer het gaat om de vrijblijvende en vrijwillige donorregistratie.
Wij, het burgerinitiatief 2MH, zijn dan ook voorstander van een nieuwe donorwet. Toch horen wij nog steeds argumenten tegen deze nieuwe donorwet, die naar onze mening niet altijd valide zijn. Daarnaast worden zaken aangedragen, die juist in de huidige wet al helemaal niet goed geregeld zijn, maar in discussies staat men daar onvoldoende bij stil. Wij willen namens alle mensen op de wachtlijst dan ook een dringend beroep doen op de Senatoren in de Eerste Kamer en de media om al die tegenargumenten ook te toetsen t.o.v. het huidige systeem en de praktijk.

Een paar voorbeelden:
Staat het recht op zelfbeschikking op het spel met ADR?
88% van de Nederlanders wil graag een levensreddend orgaan ontvangen als dat nodig zou zijn. Onder de huidige wet kiest slechts 40% zelf en maar 24% registreert een ja, terwijl 61% wel bereid zou zijn organen af te staan. Hier gaat iets mis….

Daar komt nog eens bij dat er in alle campagnes nauwelijks aandacht wordt besteed aan de consequenties van niet kiezen. De familie moet alsnog beslissen.

Kortom de vraag is dus: doet het huidige systeem recht aan zelfbeschikking?
Nee. In 60% van de gevallen beschikt de familie over het lichaam van een dierbare, een beslissing die op een zeer emotioneel moment genomen moet worden en zonder uitdrukkelijke toestemming van het individu zelf. Dat dit niet altijd een afgewogen beslissing is, laat zich raden. Naar onze mening wordt met ADR juist gestimuleerd dat elke Nederlander zelf een keuze maakt of deze bewust met een registratie overlaat aan de familie. De overheid is helder over de gevolgen en heeft meer ruimte voor goede, begrijpelijke voorlichting.

Klopt het dat ADR niet bewezen effectief is?
Nee, diverse rapporten en onderzoeken – zoals ook het rapport ‘Het orgaandonorregistratiesysteem in Europese landen’ – tonen aan dat ADR met zeer grote waarschijnlijkheid wel effectief is. Die enkele tegenstander die eerst een 100% onomstotelijk bewijs wil hebben alvorens overstag te gaan, kan de bewijzen enkel verzamelen door ADR een kans te geven en daarmee ruimte en tijd te geven aan onderzoek. Het geven van keiharde garanties vooraf – dat een nieuwe wet effectiever is – wordt bij andere wetswijzigingen ook niet geëist. Wat we wel zeker weten is dat op dit moment het huidige systeem niet effectief is geweest. Ondanks alle inspanningen en 6 jaar Masterplan Orgaandonatie.

Met goede voorlichting kom je toch ook een heel eind?
Nee, afgelopen decennia hebben aangetoond dat met campagnes, brieven en experimenten op gemeentehuizen en bij huisartsen geen noemenswaardige resultaten worden behaald. Hoewel dit deel uit het Masterplan Orgaandonatie voortvarend is opgepakt, heeft dat wel bijdragen aan het feit dat meer mensen bekend zijn met orgaandonatie en zich bewust zijn van het belang hiervan, maar helaas heeft het (verhoudingsgewijs) niet tot meer registraties geleid.

Informatie en communicatie zal echter een wezenlijk en zeer belangrijk onderdeel zijn van de nieuwe wet. Omdat iedereen donor wordt wanneer hij/zij zich niet afmeldt, is het des te belangrijker dat iedere Nederlander een weloverwogen keuze kan maken op basis van eerlijke en open communicatie – uitleg over hoe de nieuwe wet precies werkt en welke procedures en protocollen in het ziekenhuis gelden op het moment dat de donatievraag wordt gesteld. Maar ook de waarheid rondom de spookverhalen die nog altijd de ronde doen rondom bijvoorbeeld hersendood – wat is dat precies en wat is het verschil met coma.

Hoe valt ADR te rijmen met de bescherming van het leven dat zo belangrijk is bij bepaalde geloofsovertuigingen? 

Binnen vrijwel alle geloofsovertuigingen wordt bescherming van leven vaak als tegenargument van ADR opgeworpen, anderzijds speelt binnen deze zelfde geloven naastenliefde ook een heel prominente rol. Bovendien zijn er bij orgaandonatie meerdere levens in het spel, die van de donor en die van de ontvanger(s). Terwijl het leven van de donor, getoetst door medici, eindigt, kan het leven van vaak meerdere ontvangers gered worden. Daarom wordt door mensen met dezelfde geloofsovertuigingen dan ook juist een dringend beroep gedaan op donatie en ADR als blijk van naastenliefde (zoals blijkt uit diverse opinies in het Nederlands Dagblad)
De interpretatie van het geloof en de daarbij behorende argumenten voor en tegen gelden nu ook al bij de huidige wet. Het grote verschil is dat ADR mensen aanspoort om na te denken over orgaandonatie en de discussie hierover aan te gaan binnen de verschillende geloofsovertuigingen en op basis van je eigen overtuiging zelf een keuze te maken.

Zijn er niet gewoon te weinig donoren ?
Sommige mensen zeggen dat we te weinig donoren hebben omdat Nederland erg verkeersveilig is in combinatie met onze geweldige gezondheidszorg. Daarom zou ADR geen zin hebben. Dit is echter niet waar zo bleek uit een recente publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ten eerste is er in Nederland wel degelijk een aanzienlijk potentieel. Echter slechts iets meer dan een kwart komt tot donatie door een inefficiënt registratie systeem. Ten tweede, juist bij het argument weinig potentieel zou het consequent zijn om te pleiten voor een zo efficiënt mogelijk systeem zoals ADR.

Op onze website vind je meer argumenten die wij in de afgelopen 9 jaar hebben verzameld. Vind je niet wat je zoekt of heb je een vraag stuur ons een mail.

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , , ,

Wachten op betere Donorwet vermindert kans op leven.

De Tweede Kamer stemde vorig jaar 12 september in met een Actieve Donorregistratie wetsvoorstel. De Eerste Kamer is direct begonnen met de behandeling maar elk stap gaat wel langzamer dan gehoopt en er is nog geen zicht op het slotdebat en stemming. Nu is het wetsvoorstel uiteraard niet controversieel maar meldde de Telegraaf vrijdag 7 april dat het CDA (in de Tweede Kamer tegen) o.a. D66 heeft overtuigd geen haast te maken met de behandeling in de Eerste Kamer. We hopen dat dit niet waar is! Dat is toch niet uit te leggen aan de mensen die nu op de wachtlijst staan? De enorm teleurstellende resultaten van 6 jaar masterplan orgaandonatie en de daling sindsdien maken het zelfs zwaar.

update 2 mei: de Eerste Kamer gaat zorgvuldig verder met de behandeling en heeft de agenda en sprekers van de eerste Deskundigenbijeenkomst van 23 mei bekend gemaakt.

Waarom is de donorwet zo hard nodig?
Nederland heeft sinds 1990 in vergelijking tot andere landen weinig postmortale donoren. Ook 6 jaar masterplan orgaandonatie (2008-2014) heeft dat niet verbeterd. Het grootste struikelblok is dat 60% van de Nederlanders helemaal geen enkele keuze maakt. Wat veel mensen niet weten is dat ook in de huidige wet niet registreren niet geaccepteerd wordt. Bij niet registeren worden de nabestaanden gedwongen een keuze te moeten maken. Zo zadelen de meeste Nederlanders veelal onbedoeld de familie op die keuze te maken als geliefde net overleden is. Moeten we dit blijven accepteren? Is het teveel gevraagd om een beter systeem te eisen? Al heel lang is duidelijk dat campagnes het registratieprobleem niet kunnen oplossen. Sterker nog, het experteam dat het Masterplan (2008) schreef, adviseerde daarom een betere donorwet (‘de actieve donorregistratie’). Minister Klink sloeg dit advies in de wind en beweerde bij hoog en bij laag dat deze campagne dit keer het wel zou bereiken (DWDD 2009). Hij riep mensen op om een Ja te registeren. Tja. Onderstaand plaatje zegt volgens ons genoeg. Mensen willen uiteraard wel ontvangen maar …

Spanje 254% beter
Alle uitgevoerde maatregelen van het Masterplan (behalve de donorwet) zijn sterk geïnspireerd op de ‘best practices’ van Spanje. Het recente NTVG artikel toont aan dat niet het donorpotentieel tussen Spanje en Nederland het verschil van maar 254% meer donoren in Spanje verklaart. Het grootste verschil tussen Spanje en Nederland? De donorwet.

Cijfers
Ondertussen blijft de ontwikkeling van de cijfers zorgwekkend. Het masterplan haalde de minimale doelstelling niet en de cijfers over 2016 waren ronduit droevig. Dat is volgens ons ook de reden dat het ministerie en de Nederlandse Transplantatie Stichting liever niet langer melding maken van de doelstelling van het Masterplan orgaandonatie. “Masterplan Orgaandonatie niet meer belangrijk volgens ..

Tot overmaat van ramp zet de daling van het aantal donoren van de afgelopen 2 jaar ook in 2017 door en neemt de actieve wachtlijst weer flink toe.

Alle reden voor juist een snelle behandeling van de donorwet. Het in de koelkast zetten van de donorwet om het te gebruiken als politiek ruilmiddel tussen CDA en D66, is een politiek spel dat onnodig de kwaliteit van leven kan schaden en wellicht zelfs op den duur mensenlevens kost. Onbegrijpelijk en onwenselijk!

Duidelijkheid
Van uitstel komt dus geen afstel maar daar denken de mensen die nu op de wachtlijst toch echt anders over. Je kunt maar 1 keer een leven en voor sommigen betekent dat dat het wachten (op de formatie) hun leven niet beter maakt.

Kortom Eerste Kamer: hopelijk laat u zich niet leiden door politieke spelletjes en zet u de behandeling zorgvuldig door. Wachten zijn we gewend maar in dit geval is kan wachttijd levens kosten.

Het doorschuiven en het niet vastleggen is namelijk precies het probleem waarom wij het in Nederland zo slecht doen. Van de Nederlanders maakt 60% geen keuze. Dit schaadt de zelfbeschikking, zadelt nabestaanden op met een groot probleem en kost mensenlevens. U geeft toch het goede voorbeeld?

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , , , ,

Masterplan Orgaandonatie niet meer belangrijk volgens ..

De Nederlandse Transplantatie stichting (NTS) is zeer teleurstellend niet in gegaan op onze 6 punten van kritiek en slotvraag n.a.v. het (pers)bericht over de teleurstellende jaarcijfers. Schandalig vinden wij dat ze daarbij stelden dat ze het masterplan Orgaandonatie 2008-2014 niet meer hoeven te noemen omdat het in 2014 zou zijn afgerond.

Waarom?

2MH zet zich sinds 2007 in voor mensen die wachten op een levensreddend orgaan. Net zoals vele zorg professionals en gezondheidsorganisaties zien wij aanpassing van de donorwet op het gebied van registratie, in een zogenaamde actieve donorregistratie (ADR), als de enige, nu nog resterende maatregel om de donatie-aantallen wezenlijk verder te verbeteren. De NTS constateerde dat destijds met de opstellers van het Masterplan Orgaandonatie in 2008 ook. Om nu simpelweg te stellen dat het Masterplan Orgaandonatie is afgerond in 2014, waardoor doelstellingen vanuit dit plan niet meer besproken hoeven te worden, doet geen recht aan de oorsprong ervan, te weten de nijpende tekorten en het gewogen plan van aanpak. Daarbuiten rijst namelijk meteen de vraag waarmee de huidige slechte cijfers dan wel vergeleken kunnen worden.

Feit blijft dat Nederland het heel beroerd doet in vergelijking met andere landen. Waar dit door komt? Omdat 60% van de Nederlanders geen keuze vast legt en de beslissing dus neergelegd wordt bij de nabestaanden op een zeer moeilijk moment, namelijk het meestal onverwachte overlijden van hun dierbare. Het past de NTS niet afleidend te berichten over nier-donatie bij leven en eerder lichte stijgende aantallen postmortale donoren wel groots te vermelden, zoals over het jaar 2014 (terwijl ook toen de minimale doelstellingen van het masterplan niet eens waren gehaald), maar daarna gedurende twee opeenvolgende jaren dalende cijfers niet te duiden. Het masterplan had structureel moeten leiden tot minimaal 800 postmortale transplantaties per jaar. In 2016 waren het er maar 689. De ambitie van het Masterplan was zelfs ~ 950 per jaar.

We hopen dat:

  • de NTS (& het ministerie van VWS) zich alsnog wil beraden of een objectiever/breder (pers)bericht niet beter is voor de mensen op de wachtlijst nu en in de toekomst.
  • de Eerste Kamer, die heeft besloten een deskundigebijeenkomst te houden, direct daarna zal instemmen met de betere donorwet ADR.  Het is gewoonweg niet acceptabel dat na 20 jaar campagnes 60% van de Nederlanders zelf geen enkele keuze maakt. Dat is belastend voor familie, geen zelfbeschikking en al helemaal niet uit te leggen voor de mensen op de wachtlijst. Het gebrek aan verantwoordelijkheid, bij de 60% van de Nederlanders, is ook de reden waarom we het slecht blijven doen ondanks het Masterplan. 

 

  • Tot slot: wijzen wij graag naar een uitstekende brief van een aantal gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties en medisch professionals die zij 3 maart naar de Eerste Kamer heeft gestuurd om mogelijke misverstanden te voorkomen.

Bovenstaande animatie (GIF) is een uitsnede uit onze analyse van alle belangrijke orgaandonatie en donorregistratie cijfers zoals we die de afgelopen jaren hebben bijgehouden.

Geplaatst in donorregistratie, orgaandonatie Getagd met , , , ,

Nu zijn we echt BOOS, VWS & NTS informeren bewust onvolledig en selectief

Nederland doet het al jaren slecht met orgaandonatie en dat ondanks 6 jaar Masterplan. Het ministerie, de NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting) en vele professionals hebben zich jaren ingezet waarvoor zij veel lof verdienen. Door middel van telkens positieve berichtgeving, is getracht via de media mensen deze successen te laten lezen als inspiratie. Dat was begrijpelijk. We hebben vaak gevraagd ook het grote, eerlijke verhaal te vertellen, maar dat hebben ze nu weer niet gedaan. Een dergelijk visie leidt ertoe dat de urgentie van het probleem daardoor lijkt te ontbreken voor de buitenstaander die alleen maar positief nieuws krijgt te horen. Dit is slecht nieuws voor de mensen die wachten op een levensreddend orgaan.

Waarom is het originele (pers)bericht van 16 januari “Meer orgaandonoren bij leven, minder donoren na overlijden” op zijn minst ongepast? Lees meer ›

Geplaatst in donorregistratie, orgaandonatie Getagd met , , ,

2016 opnieuw een slecht jaar voor orgaandonatie

 (pers) bericht

Het aantal donoren dat na hun overlijden doneerde is met 11% fors gedaald in het jaar 2016. Wat zich uit de eerste halfjaar cijfers al liet optekenen, heeft zich helaas over het hele jaar doorgezet.

De overheid, ziekenhuizen en vele andere professionals hebben in de looptijd van het Masterplan Orgaandonatie (2008-2016) alles gedaan om structureel het verschil te maken voor de Nederlanders die wachten op een levensreddend donororgaan. Met 13,8 postmortale donoren per miljoen inwoners in 2016 is het niet gelukt het aantal donaties te vermeerderen. Waar Nederland al jaren een van de laagst aantal postmortale donoren in Europa had, moet deze daling – gezien de vele gelden en initiatieven van de afgelopen jaren – hard aankomen bij de Minister en de NTS die deze jarenlange campagne hebben geleid. Lees meer ›

Geplaatst in ActieveDonorRegistratie, orgaandonatie, persbericht Getagd met , , , , ,

YES, een betere donorwet #ADR

De Tweede Kamer heeft 13 september – met een meerderheid van 75 voor en 74 tegen – JA gezegd! Dit betekent niet dat iedereen met deze wet automatisch donor wordt, maar dat iedereen actief gevraagd wordt een keuze te maken, dat mag ook een ‘nee’ zijn.

Belangrijkste is dat zo veel mogelijk mensen bewust een keuze maken – JA, NEE of dat je met een registratie de keuze aan de nabestaanden overlaat. Reageer je niet nadat je tot drie keer toe bent gevraagd, dan komt er in het systeem dat je GEEN BEZWAAR hebt gemaakt. Op deze manier is altijd te achterhalen of iemand bewust een keuze heeft gemaakt of dat niet heeft gedaan. Zelf kan je je persoonlijke keuze altijd veranderen!

Een betere donorwet #ADR biedt mensen op de wachtlijst van nu en in de toekomst perspectief! Wij danken iedereen voor de steun, alle Tweede Kamerleden en Pia Dijkstra in het bijzonder voor het indienen van het wetsvoorstel. Na ruim 7 jaar strijden hebben wij als 2MH ons doel zo goed als bereikt en nemen wij blij en tevreden afstand van Den Haag om de behandeling en stemming in de Eerste Kamer te volgen.

Namens 2MH nogmaals geweldig veel dank,

Menno Loos (voorzitter)

 

O, ja en …

  1. de belangrijkste orgaandonatie cijfers in 2016 zijn verre van goed en tonen ondubbelzinnig aan dat deze betere donorwet nodig is.
  2. Voor meer achtergrond over het huidige systeem en praktijk (met alle voor- en nadelen) raden we deze opinie van aan van drie hoogleraren, Farid Abdo (woordvoerder orgaandonatie namens de intensivisten) en 2MH
  3. Over het huidige systeem, ons (2MH), de nieuwe donorwet en nog veel meer raden we het gesprek met Giel op 3FM aan (14 september).
  4. Wil je weten of een betere donorwet een verschil kan maken kijk dan naar Wales.
  5. En tot slot voor een simpele prikkelende uitleg hoe het nieuwe systeem zal werken een uitleg gemaakt door NOS op 3 hieronder.

 


Geplaatst in ActieveDonorRegistratie Getagd met , , ,

Orgaandonatie cijfers in Nederland na 6 jaar masterplan weer terug bij AF. Betere donorwet #ADR noodzakelijk!

Ondanks de ambitie, inzet en meerdere tientallen miljoenen euro’s heeft het Masterplan Orgaandonatie weliswaar een klein verschil gemaakt, maar de minimale doelstellingen werden (in 2013) niet gehaald. De hoop dat de donorcijfers in Nederland in 2015, met een voltooid en geïmplementeerd masterplan, positief zouden uitvallen, bleek een hard gelag. De eerste tien maanden van 2016 zijn zelfs rampzalig (-10%). Het beperkte resultaat van het masterplan is weg en landen zoals Spanje en België worden wederom beter.

Lees meer ›

Geplaatst in facebook, orgaandonatie

Blog over het Actieve DonorRegistratie (#ADR) debat in de 2d Kamer

Dinsdag 13 september zal de Tweede Kamer over het Actieve Donorregistratie wetsvoorstel stemmen. Dat is hard nodig nu de cijfers helemaal niks aan de verbeelding overlaten ;(. Lees meer ›

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , , ,

Ruime meerderheid Nederlanders voor invoering donorwet die wèl werkt

PERSBERICHT

25 januari 2016 – De Tweede Kamer debatteert medio februari over invoering van een nieuwe donorwet, waarin het huidige vrijblijvende donorregistratiesysteem wordt vervangen door een zogenaamd Actief Donor Registratiesysteem (ADR). Het belangrijkste doel: een oplossing voor het maatschappelijk probleem van het grote tekort aan postmortale donororganen. Een meerderheid van de Nederlanders (61%) is vóór deze nieuwe donorwet, zo blijkt ook uit een peiling van Maurice de Hond. De aanhangers van de meeste politieke partijen steunen dit systeem.

Lees meer ›

Geplaatst in orgaandonatie, persbericht Getagd met , , , , , , , , , ,

Spanje het voorbeeld

Waarom

Hoe

peiling 61% NL voor

Oude berichten